BODTO Haberleri
2018’DE ÜYELERİMİZİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR
Değerli Üyelerimiz,
30.12.2017 13:45

01.01.2018 itibariyle birçok yasal düzenleme iş hayatında karşımıza çıkıyor olacak. Bu kapsamda Bodrum Ticaret Odası, üyelerine yönelik olarak yeni düzenlemeler konusunda uyarılarda ve hatırlatmalarda bulundu.

 

BODTO Uyarıyor..

 

BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut S. KOCADON, işletmelerin yenilenen ve değişen konuları yakından takip etmesinin ticari hayatları için önemine değinirken, “Üyelerimizin güncel yasal konuları takip etmesi, hem zaman hem de doğru uygulamanın takibi açısından gerekli bir konudur.  Bu da ileriki zamanlarda işletmelerin yaşayabileceği olasılığı mağduriyetlerin engellenmesi için önemlidir. 2018'de daha güçlü bir ekonomi için yasal düzenlemelerin uygulamalarını hepimizi yakından ilgilendiriyor. Üyelerimiz tüm konuları www.bodto.org.tr web sitemizden ve sosyal medya alanlarımızdan takip edebilirler.” dedi.

 

Odamız üyelerine yönelik olarak hazırladığımız önemli konular şöyle sıralanmaktadır;

 

 

İstihdam Teşvikleri

-          Tüm sektörlerde ilave olarak istihdam edilen kişilerin, SGK primleri ve vergileri 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak. (Asgari ücret üzerinden, 2017 yılı için aylık 773 TL. 2018'deki asgari ücrete göre yeni teşvik tutarı daha sonra ortaya çıkacak)

-          İmalat sanayi ve bilişim sektöründe ilave istihdam edilen kişilerin SGK primleri ve vergileri 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak. (Prime esas kazanç üzerinden, 2017 yılı için aylık en fazla 1.778 TL. 2018'deki yeni teşvik tutarı daha sonra ortaya çıkacak)

-          18-25 yaş arasındaki gençlerin, kadınların ve engellilerin teşvikten yararlanma süresi 18 ay (1,5 yıl) olacak.

-          Yeni açıklanan istihdam teşviki 31.12.2020'ye kadar uygulanacaktır.

-          Yararlanma şartı: İlave olarak istihdam edilecekler, teşviklerden yararlanabilmeleri için işe giriş tarihinden önceki 3 ayda toplam 10 günden fazla çalışmamış olmalıdır.

-          1-3 çalışanı olan imalat sanayi işyerleri, ilave olarak istihdam edecekleri 18-25 yaş arasındaki gençlerin; ücret, SGK primleri ve vergileri, 1 yıl boyunca 1 ay işveren tarafından, 1 ay devlet tarafından ödenecek. (İlave istihdam edilen kişi 1 yıl çalışacak, işveren 6 ay ücret, SGK primi ve vergi ödeyecek)

 

İşbaşı Eğitim Programları

-          Bilişim, Enerji ve İmalat Sanayi sektörlerinde İşbaşı Eğitim Programları 3 aydan 6 aya çıktı.

-          Diğer sektörlerde 3 ay olarak uygulanmaya devam edecek.

-          Programa katılanların günlük 54 TL cep harçlıkları, genel sağlık sigortası ve iş kazası ve meslek hastalığı primleri devlet tarafından karşılanacak.

-          İmalat Sanayi sektöründeki İşbaşı Eğitim Programına katılan, 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara; İşbaşı Eğitim Programı sürecince ayrıca aylık 400 TL bakım desteği ödenecek.

-          Siber Güvenlik, Yenilenebilir Enerji, Bulut Bilişim ve Kodlama gibi geleceğin mesleklerinde düzenlenecek İşbaşı Eğitim Programları, 18-29 yaş arası gençler için 9 ay sürecek. Günlük 75 TL cep harçlıkları, genel sağlık sigortası ve iş kazası ve meslek hastalığı primleri devlet tarafından karşılanacak.

 

Mesleki Eğitim

-          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) kapsamında İmalat Sanayi sektörüne yönelik mesleki eğitim kursları düzenleyecek. Teorik ve pratik eğitim 8 aya kadar sürebilecek. Mesleki Eğitim kurslarına katılanların günlük 54 TL cep harçlıkları, genel sağlık sigortası ve iş kazası ve meslek hastalığı primleri devlet tarafından karşılanacak.

-          Özellikle temininde güçlük çekilen mesleklerde ve nitelikli işgücü gerektiren sektörlerdeki mesleklerde gençlerin, akredite edilmiş mesleki eğitim kurumlarında kendilerine uygun zaman ve şartlarda mesleki eğitim almaları sağlanacak. Bu kapsamda gençlere alacakları eğitimde kullanabilecekleri kupon verilecek. Mesleki Eğitim Kurumlarından belirli oranlarda istihdam taahhüdü istenecektir.

 

Gençlere Yönelik Teşvikler

-          18-25 yaş arası kısmı zamanlı çalışan öğrencilerin yetim aylıkları kesilmeyecek.

-          Yeşil pasaporta sahip olan gençlerin kayıtlı çalışmaya başladıklarında yeşil pasaportları artık iptal edilmeyecek.

 

Engellilere Yönelik Teşvikler

-          En az %40 engelli raporuna sahip olanlar, iş kuracağı alanda girişimcilik eğitimi sertifikasına sahipse ve kendi işini kurmak isterse İŞKUR tarafından verilen hibe desteği 36 bin TL'den 50 bin TL'ye yükseliyor.

 

7036 Sayılı İş Mahkemesi Kanununu: ARABULUCULUK

 

1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan 7036 Sayılı İş mahkemeleri Kanunu'nu ile iş uyuşmazlıklarında artık dava öncesinde arabuluculuk ile hem zamandan tasarruf hem de uzlaşının sağlanması hedeflenmektedir. Yürürlüğe giren yasa ile işçi ve işveren arasında dava öncesinde arabuluculuk ile çözüme gidilecektir.

 

İşçi işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi ile birlikte taraflar artık ilk oturumda arabuluculuk yolunu deneyecekler, arabuluculukta anlaşılmaması halinde mahkemeye başvurabilecekler. Sistem adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden işleyecek. Arabulucu yapılan arabuluculuk başvurusunu 3 hafta içinde sonuçlandıracaktır. Tarafların anlaşamaması halinde ilk iki saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Taraflardan birinin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilecek ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacaktır.

 

Ödeme Kaydedici Cihazlar

 

426 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; perakende mal satışı veya hizmeti sunan işletmelerin, eski nesil ödeme kaydedici cihazları yerine yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti getirilmiş ve mecburiyet başlama tarihleri, mükelleflerin faaliyet konuları ve 2014 yılı satış veya gayrisafi iş hasılatları dikkate alınarak kademeli bir geçiş takvimi çerçevesinde belirlenmiştir.

 

Genel olarak yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma muafiyeti getiren veya yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihlerini öteleyen bir Genel  Tebliğ olmayıp, 426  Sıra  No.lu  VUK  Tebliği  ile belirlenmiş  olan  kademeli  geçiş takviminde herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır.

 

483  Sıra  No.lu  Genel  Tebliğ ile organize  perakende  sektöründe  faaliyet gösteren ve belli işletme büyüklüğü ölçülerini aşan ve güvenli bilgi sistemlerini kullanan firmalara, Tebliğde  öngörülen şartları  sağlamaları  koşuluyla eski nesil ÖKC'lerini alış faturası tarihinden itibaren 10 yılı geçmeyecek şekilde mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanı veya bütün satışlarına e-Fatura  veya  e-Arşiv fatura düzenlemeleri halinde ise ÖKC kullanma muafiyeti getirilmektedir.

 

Mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazların mali hafızalarının dolduğu veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün içinde başlayacak olup dileyen mükellefler bu tarihten önce yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanabileceklerdir.

 

 

Kişisel Verilerin Korunması (KVK)

 

07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile; kimliği belirli veya belirlenebilir, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu tanıma göre sadece gerçek kişilere ait Kişisel Veri Kanun kapsamına alınmakta olup bu kişilerle ilişkilendirilerek kimliği belirlemeye yetecek bir bilgi dahi Kişisel Veri olarak sayılacak ve Kanun kapsamında korunacaktır.

 

Bu nedenle Kanun kapsamında işletmelerin verileri işleme, dosyalama ve arşivleme konularında sorumluluğu artmış, bu konuyla ilgilenen bir personel görevlendirmeleri zorunlu hale getirilmiş olup, işletmelerin müşteri için tuttuğu kayıtların korunması gerekmektedir.

 

Kanun için tıklayınız.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi

 

Ülkemizde verilecek tüm mesleki ve teknik eğitimin ulusal meslek standartlarına göre verilmesi zorunlu haline getirilmiş olup bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından; 25 Mayıs 2015 tarih ve 29366 sayılı Resmi Gazete'de 2015/1 No'lu tebliğ yayımlamıştır.  81 meslek grubuna 1 yıl içinde “Mesleki Yeterlilik Belgesi” alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu grupta yer alan meslek grupları belgesiz çalıştırılamayacaktır. Bu çerçeveye uymayan işverenler idari para cezası işlemlerine maruz kalacaklardır.

 

Bu meslekler ve detaylı bilgi için tıklayınız.

 

e-TİCARET KAYIT İŞLEMLERİ

 

11 Ağustos 2017 tarih ve 30151 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, “ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ” ile e-ticaret yapan işletmelerin yürütmesi gereken usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu çerçevede; ilgili tebliğin 5.maddesine göre; kendine ait web sitesinden, aracı hizmet sağlayıcısından veya yurtdışı aracı hizmet sağlayıcısı vasıtasıyla e-ticaret faaliyeti yürüten hizmet sağlayıcılarının 31.12.2017ye kadar www.eticaret.gov.tr web sayfası üzerinden ETBİS'e kayıt olmaları gerekmektedir. Bundan böyle e-ticaret yapacak işletmeler öncelikle ETBİS üzerinden kayıt olarak hareket etmelilerdir.