Duyurular
Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hk.
Değerli Üyelerimiz,
06.02.2020 09:16

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gelen 27.01.2020 tarih ve 872 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Mısır’a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan Üretici Kayıt Sistemi (ÜKS)’ne kayıt olma zorunluluğuna dair uygulamasının 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe girdiği ve çalışmaların başladığı belirtilmiştir.

Ticaret Bakanlığı ve Mısır Büyükelçiliği arasında ÜKS ile ilgili Şubata ayı içerisinde bir toplantı gerçekleşeceği belirtilerek, bu kapsamda TOBB’a iletilmek üzere, Mısır’a ihracat yapan firmalarımızın ÜKS ile ilgili karşılaştıkları sorunları ekte bir örneği sunulan forma işleyerek 31.01.2020 tarihine kadar Odamıza (E-Posta: bilgi@bodto.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.

Ek: Mısır Üretici Kayıt Sistemi Başvuru Sorgu Formu