Duyurular
SEKTÖREL TİCARET HEYETLERİ VE ALIM HEYETLERİ
Değerli Üyelerimiz,
27.07.2017 16:39

Firmaların ihracatlarını artırmak ve ülke olarak ihracat hedeflerimize ulaşmak amacıyla destek mekanizmalarının en etkin şekilde kullanılması kapsamında; 2011/1 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ” uyarınca sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programları düzenlenmektedir.