SEKTÖREL TİCARET HEYETLERİ VE ALIM HEYETLERİ

Firmaların ihracatlarını artırmak ve ülke olarak ihracat hedeflerimize ulaşmak amacıyla destek mekanizmalarının en etkin şekilde kullanılması kapsamında; 2011/1 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ” uyarınca sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programları düzenlenmektedir.

https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 05.10.2023 tarihinde yazdırılmıştır.