Üye Aidatları

aidat, bodrum ticaret odası, bodto, bodrum, mahmut serdar kocadon, hüseyin nail sağat, adem güner, yönetim kurulu, meclis, arge: ompire ömer yüksek

Üye Aidat Tahakkuk ve Tahsilatı
Oda üyelerinin kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat ve gecikme zamlarının tahakkuk ve tahsilatı Odamız yetkili birimlerince yürütülmektedir.

Yıllık Aidat Tahakkuku
Odamız üyelerinin dereceleri "Özsermaye" kriterine göre belirlenir. Derecelere göre yıllık aidat tahakkukları yapılır.


Munzam Aidat Tahakkuku
Munzam Aidat, Oda üyelerinin ticari faaliyetlerinden elde ettikleri ticari kazanç toplamı üzerinden binde 5 oranında Haziran ayı içinde tahakkuk ettirilir.

Yıllık Aidat ve Munzam Aidat tavanı kanunla belirlenir. Her iki aidat da Haziran ve Ekim ayı içinde 2 eşit taksitte Oda veznesine, banka hesaplarına yatırılmak ve
www.bodto.org.tr web sitemiz üzerinden ONLİNE HİZMETLER bölümünden kredi kartı ile ödemek suretiyle tahsil edilir. Süresi içinde ödenmeyen aidatlara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uyarınca yürürlükte olan oranlarda aylık gecikme zammı uygulanır.

Yıllık Aidat ve Munzam Aidatınızın miktarını Odamızın 316 14 12 ve 313 84 05 no.lu telefonlarından dahili117,130,114 numaralarından ya da

Oda Sicil,Ünvan,Vergi Numaralarını maliidariisler@bodto.org.tr adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.
 
 

Aidatlarınızı kredi kartıyla online hizmetler E-BODTO bölümünden  ödeyebilir ya da Odamız veznesine yatırabilir  aşağıdaki banka hesaplarına süresi içinde havale edebilirsiniz.

Bankalara yatırırken Oda sicil numarası ve Ünvanınızı dekontta belirtmenizi rica ederiz.

-Garanti Bankası Bd.Sb. TR77 0006 2000 3090 0006 2991 04

-Halk Bankası Bd.Sb. TR06 0001 2009 2640 0016 0000 90

-İş Bankası Bd.Sb. TR69 0006 4000 0013 6100 8602 29   

 

Aidat Boçlarına kredi kartı ile taksitlendirme kolaylığı

Odamız Bankalarla protokol imzalayarak üyelerimizin gecikmiş aidatlarını 4-6 taksite bölerek Odamız veznesinde kredi kartıyla ödeme imkanı sağlamıştır.

 

 

Gecikme Zammı  ve İcra Takibi

 

Zamanında ödeme yapmayan Oda üyelerine 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu’nda belirlenen ve şu an itibariyle aylık % 3,5  oranında gecikme zammı uygulanır. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplanır. Geçmiş yıllara ait ödenmeyen borçlar için İCRA takibi yapılır.

ÜYELERİMİZ