Rifat HİSARCIKLIOĞLU
Tüketimi Canlandırmamız Gerekmekte
05 Ekim 2009 Pazartesi

TOBB'un önderliğinde mayıs ayında başlatılan ve 32 sivil toplum örgütünün  desteklediği “Kriz Varsa Çare De Var” kampanyasının beşinci ve son ayağı Adıyaman'da tanıtıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, üretim, tüketim, istihdam halkalarının birbirini tamamlayan zincir olduğunu vurgulayıp “Biri olmazsa hiç biri yok, çarkların dönmesini sağlamak için moralleri yükseltmek, ekonomiye duyulan güveni arttırmak zorundayız. Ortada güven olmayınca kaplumbağanın kabuğuna çekildiği gibi, tüketici ve üretici de içe kapanıyor. O yüzden iç tüketimi canlandırmamız gerekmektedir diyoruz” ifadesini kullandı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında, platform üyelerinin sayısının her geçen gün arttığını, “Kriz Varsa Çare De Var” seferberliğinin her geçen gün çığ gibi büyüdüğünü ifade etti. 32 sivil toplum örgütüyle birlikte, Türkiye'nin yıllardır beklediği iş birliği anlayışıyla işçi, işveren, esnaf ve memur el ele vererek, hep birlikte krize karşı meydan okuduklarını belirten Hisarcıklığlu, “Son yıllarda sürekli kavga ettik, didiştik, her konuda bölündük. Bir de, bunun üzerine küresel kriz eklenince ekonomimiz yüzde 13,8 gibi ağır bir küçülme yaşadı. Bugün bir arada olan 32 kuruluş uzlaşma kültürünün yansımasıdır” diye konuştu.

“Küresel ticaret hacminin şiddetlice daraldığı bir dönemde, 72 milyonluk iç pazarımızın, çok önemli bir potansiyel olduğunun fark edilmesi gerekmekteydi” diyen Hisarcıklıoğlu konuşmasının devamında şunları söyledi: “Haziran 2009'da Dünya Bankası tarafından açıklanan 'Küresel Kalkınmanın Finansmanı Raporu' önümüzdeki dönemde küresel büyümenin kaynağının iç pazarlar olduğunu ifade etmektedir. Çare arayışlarını iç pazarımıza yönelterek son derece doğru bir iş yaptığımızı, dünyanın saygın uluslararası finans kuruluşlarının bu yönde yaptıkları açıklamaları da teyit etmektedir. İlk defa bu kriz noktasında çare arayan ve iç tüketimi ön plana çıkaran Türkiye'nin sivil toplum ve meslek örgütleri olmuştur. Daha Dünya Bankası ve IMF, iç pazarın bu küresel krizin etkisinin azaltılmasındaki önemini yayınlamamışken, bu 32 sivil toplum ve meslek örgütü krizin etkisinin azaltılmasının çaresinin iç tüketimde, iç pazarda olduğunu açıklamıştı. Bu aslında bizim için de gurur vericidir.”

Kampanya çerçevesinde yaptıkları çalışmalara değinen, kampanyanın Anadolu'da büyük yankı bulduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:
“Bu dönemde hükümetimizin attığı adımlar da hızlandı. Eylül ayından beri tartışılan KGF mekanizması uygulama noktasına geldi. KDV ve ÖTV indiriminin devam ettirilmesi, aktif iş gücü programlarının kapsamının genişletilmesi iç pazarımızı canlandıracak adımlardı. Krizde, fırtınanın durulmaya başlamasıyla, önemli olan ağaçların yeniden tomurcuklanmaya başlaması değil, mevcut tomurcukların daha patlamadan kurumasını önlemektir. Bunun yolu onlara ihtiyaç duydukları ısı ve nemin, yani hane halkı tüketimini arttıracak, düşük gelirlilerin harcama kapasitesini geliştirecek, üretimi teşvik edecek yeni adımların atılmasıdır. Diğer bir deyişle gemiyi limandan çıkarmak için güçlü bir rüzgâra ihtiyacımız vardır”

Kampanya kapsamında harcama çekleri verildiğini, ilave indirimler yapıldığını da aktaran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “MOBİSAD'ın, Türkiye genelinde üye mağazalarda uyguladığı indirimler sonucunda, satışların ortalama yüzde dokuz arttığı saptandı. AMPD'nin açıkladığı alışveriş merkezleri ciro endeksine göre Mayıs ayında alışveriş merkezleri cirolarında, bir önceki aya göre, yüzde dokuz artış oldu” dedi.

Hisarcıklıoğlu, bu rakamlardan daha önemlisinin, geçen elli gün içerisinde krizden çıkışa yönelik çözüm arayışlarının hızlanması ve ekonominin bütün Türkiye'nin meselesi haline gelmesi olduğunu da ifade etti. Krize karşı mücadele ederken herkese düşen roller olduğunun net şekilde anlaşıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, bu gelişmelerin kendilerini mutlu ettiğini, kampanyanın son hafta mesajının ülke genelinde yer alacağını, ayrıca, ekonomiyi gündemde tutmaya yönelik, iç pazarın önemini vurgulayan yeni etkinlikler yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Kampanyanın son hafta mesajı olarak “Biri Varsa Hepsi Var, Üretim, İstihdam, Tüketim” dediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, ekonominin, birbirine bağlı piyasaların, çarkların dönmesiyle oluşan bir bütün olduğunu, bir piyasadaki çark dönmemeye başladığında, ertesi gün bunun, hemen bir diğer piyasaya yansıdığını anlattı. TOBB Başkanı, konuşmasına şöyle devam etti: “Örneğin, bugün Adıyaman'daki bir bayinin satışları durduğu zaman, bundan, Manisa'daki üretici de hemen etkilenmektedir. Bu etki zincirinin sonunda ise olan istihdama olmaktadır. Çarklar dönmeyince istihdam azalmakta, gençlerimiz umutlarını kaybetmekte, yıllarca tecrübeye sahip çalışanlarımız işsiz kalmaktadır.                     

Şunu hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Üretim-tüketim-istihdam birbirine sıkı sıkıya bağlı. Biri olmazsa hiçbiri yok. Çarkların dönmesini sağlamak için moralleri yükseltmek, ekonomiye duyulan güveni arttırmak zorundayız. Ortada güven olmayınca kaplumbağanın kabuğuna çekildiği gibi, tüketici ve üretici de içe kapanıyor. O yüzden iç tüketimi canlandırmamız gerekmektedir diyoruz. İç tüketimi canlandırma noktasında da başta hükümetimiz dâhil her kesime görev düştüğünün bilincindeyiz. Biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde bu krizden çıkacağımıza güvenimiz tamdır. Önemli bir siyaset adamının söylediği gibi 'Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durmak ilerlemektir, birlikte çalışmak başarıdır.' Hep birlikte bir seferberlik ruhuyla, krize karşı çare arayışlarımıza devam edeceğiz. Pes etmeyeceğiz. Krize meydan okuyacağız. Krize yenilmeyeceğiz.”

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI