Duyuru Arşivi
KOSGEB GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMINDA YENİLİKLER
Değerli Üyelerimiz,
15.05.2024 15:48

10 Mayıs 2024 tarihi itibariyle KOSGEB Başkanlığı tarafından Girişimcilik Desteği yeniden düzenlenerek desteğin detayları paylaşılmıştır. Bu çerçevede Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamak için uygulanan Girişimci Destek Programına ilişkin iş ve işlemlerin esasları düzenlenmiştir.

 

İŞ KURMA DESTEĞİ

DESTEK UNSURU

DESTEK TUTARI

DESTEK ORANI

DESTEK SÜRESİ

Kuruluş Desteği 

Gerçek kişi işletme 10.000 TL

Sermaye şirketi işletme 20.000 TL

100%
(Geri Ödemesiz)

36 Ay

Personel Giderleri Desteği

İşletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla iş kurma desteği başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci dönem, 2 nci yıl ikinci dönem ve 3 üncü yıl üçüncü dönem olmak üzere; işletmede çalışan personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı 360 ve üzeri olduğu her bir dönem için 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyet tutarı kadar destek sağlanır.

 

İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ

DESTEK UNSURU

DESTEK TUTARI

DESTEK ORANI

DESTEK SÜRESİ

Personel Giderleri Desteği

1.500.000 TL

%80
(Geri Ödemeli)

36 Ay

Makine-Teçhizat ve Kalıp Giderleri Desteği

Yazılım Giderleri Desteği

Hizmet Alımı Giderleri Desteği (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri)

 

 

Dikkat edilecek önemli hususlar ise şöyledir:

 • Destek programından yararlanılabilmesi için işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve sistemde kayıtlı, işletme beyanının güncel ve aktif durumda olması gerekir. Sisteme kayıt, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

 • Girişimci, İş Kurma Desteğine başvuru yapmadan önce Girişimcilik Eğitimi Usul Esasları kapsamında sunulan geleneksel girişimci eğitimini; İş Geliştirme Desteğine başvuru yapmadan önce Girişimcilik Eğitimi Usul Esasları kapsamında sunulan ileri girişimci eğitimini tamamlamış olmalıdır.

 • Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır. Destek programı süresinde girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez.

 • İşletme; iş kurma desteğine kuruluş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, iş geliştirme desteğine kuruluş tarihinden itibaren üç yıl içerisinde başvuru yapabilir.

 • İş kurma desteğine, KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir. İşletmenin, iş geliştirme desteğine başvuru yapabilmesi için, NACE Rev. 2’ye göre; Kısım C-İmalat, Bölüm 61-Telekomünikasyon, Bölüm 62-Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, Bölüm 63-Bilgi hizmet faaliyetleri 72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde faaliyet göstermesi gerekir.

 • Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında; - gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, - tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %25 ve üzeri ortaklığının/sahipliğinin bulunmaması gereklidir. İşletmenin destek programına başvuru tarihi öncesinde tür değişikliği yapması; değişikliğin sicil gazetesinde yer alması koşuluyla bu fıkra hükümlerine aykırılık teşkil etmez. Bu durumda işletme kuruluş tarihi olarak ilk kuruluş tarihi kabul edilir.

 • İşletme kuruluş tarihi, şahıs işletmeleri için vergi levhasında yer alan işe başlama tarihi, tüzel kişiliğe haiz işletmeler için ticaret siciline tescil tarihidir.

 • Girişimci işletmeyi münferiden temsile yetkili olmalıdır.

 • Destek Başvuru Formunda seçilen faaliyet konusu ile başvuruya konu projede/iş fikrinde belirtilen faaliyetin uyumlu olması gerekir.

 • Girişimcilik eğitimini almış birden fazla girişimcinin aynı işletmede ortak olması durumunda işletme programdan bir defa yararlanır.

 • İşletme/girişimci bu programdan bir kez faydalanabilir. İşletme, iş kurma desteğinden ve iş geliştirme desteğinden birlikte yararlanabilir.

 • Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Yeni Girişimci Programı, Geleneksel Girişimci Destek Programı veya İleri Girişimci Destek Programından yararlanan girişimci/işletme bu destek programından yararlanamaz.

w1.jpg

w2.jpg

w3.jpg

w4.jpg