Duyuru Arşivi
TÜTÜN VE ALKOL SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIMI
Değerli Üyelerimiz,
22.03.2023 13:26

Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 26.01.2023 tarihinde Odamıza gönderdiği “Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 14. Maddesi kapsamında, 2022 yılı ve öncesinde düzenlenen 31.12.2022 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak-Mart aylarına isabet eden dönemde 2023 yılı süre uzatım işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.
Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki satış belgesi sahibi satıcılar 31 Mart 2023 Cuma günü mesai saati sonuna kadar süre uzatımını tamamlamak zorundadır. Belge yenileme işlemini tamamlamayan işletmelerin bu tarihten sonra satış yapmalarına izin verilmeyeceğinden üyelerimizin belge yenileme tarihlerine dikkat etmelerini önemle rica ederiz.
Süre uzatımı işlemleri esnasında mevcut satış belgesinin aslı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı/turizm işletme belgesi, işlem bedelini ödediklerine dair dekontun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ibraz edilerek süre uzatımı işlemi tamamlanacaktır.
İlgili üyelerimizin bilgisine ve dikkatine önemle sunarız.