Duyurular
T.C. BODRUM TİCARET ODASI ÜYELERİNE DUYURU
Değerli Üyelerimiz,
26.08.2022 17:06

Oda Meslek Komiteleri ve Meclis seçimlerinde seçme ve seçilme hakkına haiz olabilmek için 5174 sayılı TOBB Kanunu ve Organ Seçimleri hakkında Yönetmelikte belirtilen diğer hükümler yanında vergi mükellefi olma şartı da aranmaktadır.

Vergi mükellefi olmayan Üyelerimizin hem seçme, hem de seçilme listelerinde yer alamayacaklarından, seçim aşamasında herhangi bir yanlışlığa sebebiyet verilmemesi ve Üyelerimizin mağdur olmamaları için, Odamız kayıtlarındaki Vergi Dairesi ve Vergi Numarası bilgilerini kontrol etmeleri önem arz etmektedir.

Üyelerimiz vergi mükellefiyetlerine ve borç durumlarına (ilgili kanun gereği Askı durumda olan Üyelerimiz Seçmen listelerinde yer almayacaktır) ilişkin Oda kayıtlarını 01 Eylül Perşembe günü mesai bitimine kadar kontrol etmeleri gerekmektedir.

Hatalı veya Vergi Dairesi ve Vergi numarası eksik kayıtların düzeltilmesi için yapılacak başvuruların dilekçe ve vergi mükellefiyetlerini gösteren bir evrak (Vergiden muaf olan Üyelerimiz için muafiyet belgesi) ile birlikte firma yetkilisi tarafından yapılması gerekmektedir.

Belirtilen süre içinde vergi mükellefiyeti kayıtlarını kontrol etmeyen Üyelerimizin, Oda kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacaklardır.

Üyelerimize önemle duyurulur.