BODTO Haberleri
7326 SAYILI KANUNLA ODA AİDATLARINA YAPILANDIRMA
Değerli Üyelerimiz,
02.09.2021 13:35

09.06.2021 tarihinde 31506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında, Odamıza ödenmemiş yıllık ve munzam aidat borcu olan üyelerimiz, borçlarını gecikme zammı uygulanmadan peşin veya 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler.

Detaylar:

  • Yapılandırma, Oda üyelerinin 30.04.2021 tarihi itibariyle daha önceki dönemlere ilişkin (2020 dahil) vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. (2021 yılı aidatları dahil değildir.)
  • Üyelerimizin taksitlendirmeden yararlanabilmeleri için 31 Ekim 2021 tarihine kadar Odamıza müracaat etmeleri gerekmektedir.
  • Taksitlendirilen aidatların peşin ödemelerin,1. ve 2. taksitlerinin en geç 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
  • Yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen bir taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir ve aidat borcu eski haline döner.
  • 7256 Sayılı kanun kapsamındaki yapılandırmadan faydalanan yapılandırması iptal olan üyelerimizde bu yapılandırmadan da faydalanabileceklerdir.

 

Başvuru:

Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 31 Ekim 2021 tarihine kadar Odamıza kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve Odamızdan, matbu dilekçe temin edilebilir.)

Yapılandırma başvuruları https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya https://www.turkiye.gov.tr üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.

Başvuru dilekçelerini imzalı ve kaşeli olarak irfanbaydak@bodto.org.tr adresine e-posta olarak gönderebilirsiniz.

Ek : Yapılandırma Başvuru Dilekçesi

 

Ödeme Süreleri

Yapılandırmaya başvuran borçlarını peşin ve/veya 6 taksit şeklinde yapılandırma dilekçesindeki taksit seçeneğine göre ödeme yapmak isteyen üyelerimiz:

Taksit dönemine isabet eden tutarlarını aşağıda belirtilen süreleri geçmemek üzere ödemelidir.

Peşin

1.Taksit                    30/11/2021 

2.Taksit                    

3.Taksit                     31/12/2021

4.Taksit                     31/01/2022

5.Taksit                     28/02/2022

6.Taksit                     31/03/2022

 

Ödeme Seçenekleri

Taksitlerinizi www.bodto.org.tr web sitemiz ana sayfasındaki Hızlı Aidat Ödeme Nasıl Yapılır seçeneğinden kredi kartı ile ödeyebilir,

Odamız veznesine yatırabilir, 

Aşağıdaki banka hesaplarına havale edebilirsiniz.

Bankalara yatırırken Oda sicil numarası ve Unvanınızı dekontta belirtmenizi ve tutarın tam olarak yatırılmasını rica ederiz.

(Eksik miktarlar süresi içinde yatırılsa bile yapılandırmanın iptaline sebep olmaktadır.)

Garanti Bankası Bd.Sb. TR77 0006 2000 3090 0006 2991 04

Halk Bankası Bd.Sb.      TR06 0001 2009 2640 0016 0000 90

İş Bankası Bd.Sb.           TR69 0006 4000 0013 6100 8602 29