Duyuru Arşivi
STANDARDİZASYON EĞİTİMİ HK.
Değerli Üyelerimiz,
21.01.2020 12:21

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gelen 09.01.2020 tarih ve 341 sayılı yazıda, standardizasyon konusunda farkındalığı artırmak amacıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile gerçekleştirilen çalışmalarda, işletmelerde standardizasyon konusunda yeterli insan kaynağı bulunmadığı tespit edilmiş ve bu kapsamda TSE ile birlikte bir eğitim programı oluşturulduğu bildirilmiştir.

Oluşturulan bu eğitimlerin;

  • İngilizce lisanına hakim (ÜDS, KPDS, YDS sınav sonucunda en az 70 puan veya diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL, IELTS vb.) eşdeğerinde puan gerekmektedir.),

  • Alanındaki standartlara vakıf,

  • Tercihen Ar-Ge, tasarım, kalite kontrol ve üretim konularında tecrübeli,

  • Mümkünse daha önce standardizasyon konusunda görev almış

üst düzey yöneticiler, mühendisler veya teknik personellere yönelik olarak hazırlanmış olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek eğitimlere katılım sağlamak üzere insan kaynağını belirlemek amacıyla bir veri tabanı oluşturulacaktır.

Belirtilen kriterlere uyan Üyelerimiz http://std.tobb.org.tr adresinde yer alan Standardizasyon Veritabanına 27 Ocak 2020 Pazartesi gününe kadar kayıt yaptırabilirler.

Ön kayıtları gerçekleştirdikten sonra, veri tabanında yer alan kişilere yönelik TOBB ve TSE işbirliğiyle ücretsiz olarak “Standardizasyon Eğitimi” verileceği ve Milli Teknik (Ayna) Komite toplantılarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.