Duyurular
AB ÜRÜN KURALLARI KAPSAMINDA MAVİ REHBER YAYINLANDI
Değerli Üyelerimiz,
23.12.2019 09:59

TOBB'dan alınan 11.12.2019 tarih ve 12286 sayılı yazı ile Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen; Gümrük Birliğinden doğan hak ve yükümlülükler kapsamında, Türkiye tarafından Avrupa Birliği'nin yatay kuralları ile ürün bazlı mevzuatının üstlenildiği ve bu sayede Türk mallarının AB pazarında serbest dolaşımının yanı sıra vatandaşlarımıza güvenli ürün sağlanmasının amaçlandığı belirtilmiştir.

Yazıdan devamla; Avrupa Komisyonu tarafından, malların serbest dolaşımının sorunsuz işlemesi ve AB yatay kuralları ile ürün kurallarının daha iyi anlaşılması ve bu kuralların daha uyumlu ve yeknesak uygulanmasına katkıda bulunulması amacıyla Mavi Rehber adında bir kılavuz hazırlanmıştır.

Dilimize çevrilmiş olan Mavi Rehbere ulaşmak için:

https://ticaret.gov.tr/data/5dc55af713b87654fc017421/mavi%20rehber%20(WEB%20FLIGRANLI).pdf