Duyurular
KONAKLAMA TESİSLERİNE MÜYAP VE MÜYORBİR DUYURUSU
Değerli Üyelerimiz,
23.10.2019 12:26

Değerli Üyelerimiz,

 

Mü-Yap ve MÜYORBİR Meslek Birlikleri tarafından Odamıza gönderilen yazıya göre konaklama tesislerine yönelik geçici süreli kampanya başlatıldığı bildirildi.

Odamız tarafından yapılan inceleme sonucunda 31.12.2019’ a kadar sürecek bu kampanyanın detayları şöyledir;

“ MÜ-YAP ve MÜYORBİR Meslek Birlikleri geçici süreli bir kampanya başlatmışlar ve konaklama tesislerinin müzik yayını lisans sözleşmeleri için uygulamakta oldukları indirimli izin / sözleşme bedellerini ve diğer koşullarını yıl sonuna kadar bütün konaklama tesislerine uygulama kararı almışlardır.

Bu karara göre aşağıda belirtilen şartları eksiksiz yerine getiren bütün konaklama tesisleri, müzik yayını lisans sözleşmelerini indirimli bedellerden faydalanarak imzalayabileceklerdir.

Bu kampanya Türkiye’deki bütün konaklama tesisleri için geçerlidir. Kampanyadan faydalanmak için tesisin herhangi bir birlik ya da dernek üyesi olup olmaması koşulu aranmayacaktır.

Bu kampanyadan faydalanabilmek için son tarih 31.12.2019’dur. Konaklama tesislerinin 31.12.2019 tarihine kadar başvuru yapmaları ve lisans sözleşmesini imzalayarak Meslek Birliklerine teslim etmiş olmaları gerekmektedir. Aksi taktirde kampanyadan faydalanamayacaklardır.

Sözleşmelerde 2019 cari yıl ve geçmiş yıllar için izin bedelleri ayrıca belirtilecek ve konaklama tesisi tarafından cari yıl ve geçmiş yıl bedelleri meslek birliklerine ödenecektir.

Sözleşmelerin 2019 cari yılı bedelleri Müyap ve Müyorbir tarafından uygulanmakta olan indirimli izin bedelleri üzerinden hesaplanacak olup Sözleşmelerin geçmiş yıl bedelleri ise;

  • Konaklama tesisi 2014 yılı ve öncesinde faaliyete başladıysa 2014 yılından 2018 yılı sonuna kadar,
  • 2014 yılından sonra faaliyete geçtiyse açılış tarihinden 2019 yılı sonuna kadar tüm yılların bedellerinin ayrı ayrı ödenmesi sureti ile hesaplanacaktır.

(Kampanya koşulları üzerinden sadece cari yıl ödenmesi talepleri kabul edilmeyecektir.)

Lisans bedelinin ödemesi 2 eşit taksit ile olacaktır. İlk taksit sözleşmenin imzalanması ile birlikte, diğer taksit ise sözleşme imzasından bir ay sonra yapılacaktır. Uzama halinde ödeme ise her yılın temmuz ve ağustos aylarında iki eşit taksit halinde yapılacaktır.

İşletme hakkında yasal işlem yapılmış, dava açılmışsa resmi masraflar ve vekalet ücretini konaklama tesisi Meslek Birliklerine ödeyecektir. Sözleşmeler uzama hükümlü olacaktır. Sözleşmeler 2020 yılı ve sonraki yıllara uzayacaktır.     Kampanya dahilinde, Meslek Birliklerinin belirlediği matbu sözleşme metni imzalanacaktır. Bu kampanya koşulları, Müyap ve Müyorbir’in başka kampanya koşuları ile birleştirilemez. 

NOT: MÜ-YAP ve MÜYORBİR Meslek Birlikleri yukarıda belirttiği şartları değiştirme, ekleme yapma ve iptal etme yetkisine sahiptir.”

Üyelerimizin konuyu dikkatle ve hassasiyetle incelemesini önemle rica ederiz.