Duyurular
COSME PROGRAMI: TURİZM ÇAĞRISI
Değerli Üyelerimiz,
27.08.2019 10:33

COSME Teklif Çağrısı: Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesinin ve Turizm Sektöründeki KOBİ’lerin Kapasitelerinin Uluslararası İşbirliği İle Artırılması

Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesinin ve Turizm Sektöründeki KOBİ’lerin Kapasitelerinin Uluslararası İşbirliği İle Artırılması Çağrısı, 7 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanmıştır. Çağrı kapsamında turizm işletmelerinin iş ortamının geliştirilmesi için;

  • Geliştirilmiş sosyo-ekonomik ve piyasa zekâsı ve iyi uygulamaların değişimi,
  • Avrupa’nın uluslararası turizm fırsatlarının görünürlüğünün çeşitlendirilmesi ve artırılması,
  • Uluslararası işbirliği ve bilgi transferi ile turizm işletmelerinin kapasitelerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.
  • Çağrı esasen kamu ve özel sektör paydaşlarının uluslararası işbirliğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

İlgili çağrı altında, 5-7 arasında projeye maksimum 1 milyon avro tutarında ve %75 oranında hibe desteği verilecek olup, uluslararası konsorsiyumların kurulması beklenmektedir. Bu konsorsiyumların kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları, ticaret odaları, eğitim ve öğretim kurumları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan ve 5 farklı ülkeden en az 5 en çok 10 ortağın yer aldığı yapılar olması gerekmektedir. Konsorsiyumların en az 3 farklı ülkeden ve 60 KOBİ’den oluşması beklenmektedir.

Çağrının son başvuru tarihi 24 Ekim 2019 olarak belirlenmiştir.

Çağrının Türkçe duyurusu ve özeti

Çağrıya ilişkin daha detaylı bilgilerin yer aldığı Çağrı Rehberi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Başvurular ve ortak arama süreçleri Avrupa Komisyonu’nun ilgili web sayfasından yapılmaktadır. Ulaşmak için tıklayınız.