Duyurular
Kadın Girişimciler için Sosyal Medya Sunumu Hk.
Değerli Üyelerimiz,
20.06.2019 14:12

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Odamıza gelen 18.06.2019 tarih ve 662 sayılı yazıda; TOBB Sınırları Aşan Türkiye Projesi kapsamında 5 Temmuz 2019 Cuma günü saat 13:00’te Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasında Kadın Girişimciler için Sosyal Medya sunumunun gerçekleşeceği belirtilmiştir.

Dijital çağda Kadın Girişimcileri desteklemek ve sosyal medyanın gücünü kullanarak daha verimli çalışmalarına katkıda bulunmak için, kullanabilecekleri araçlar ve yöntemler üzerine gerçekleştirilecek sunum iki bölümden oluşmaktadır.

1. Bölüm (1 saat)

  • Sosyal Medyanın gücü ve bu gücün kaynağı,

  • Farklı platformlar arasında hangileri kullanılmalı

  • Facebook İşletme Sayfaları hakkında özet bilgi, kullanılması önerilen özellikler/araçlar hakkında kısa örnekler ile bilgi sunumu

  • Potansiyel müşterilere nasıl ulaşırız

Kahve Arası

2. Bölüm (1 saat)

  • Instagram ve sosyal medyada çarpıcı görsel içerik hazırlama konularında yardımcı araçlardan bazılarından örnekler