Duyurular
Ölçü Ve Tartı Aletlerine Getirilen Muafiyet Hk.
Değerli Üyelerimiz,
28.05.2019 16:35

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen 21.05.2019 tarih ve 5351 sayılı yazıda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü’nden alınan 17.05.2019 tarihli yazısı paylaşılmıştır.

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamındaki ölçü aletlerini kullanmakta olan esnaf ve diğer kullanıcılardan bazıları, sahip oldukları ölçü aletlerinin periyodik muayene sürelerini sehven veya başka sebeplerle geçirdikleri için cezai durumla karşı karşıya kalmıştır. Konuyla ilgili olarak, çeşitli zamanlarda ilgili Ticaret Odaları, Esnaf Odaları ve STK’lar tarafından T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurulmuş, söz konusu durumda olan ölçü aletlerinin ekonomiye kazandırılması için bir defaya mahsus muafiyet tanınması ve muayenesi yaptırılarak kullanılmak istenilenler için ceza uygulanmaması talep edilmiştir.

Bu taleplere istinaden, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 3516 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 28 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 1 Aralık 2018’den önce cezalı duruma düşmüş olan ölçü ve tartı aletlerine, 28 Şubat 2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde başvurulması halinde herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadan muayenelerinin yaptırılması imkanı getirilmiştir.

Damga süresi geçmiş tartı, taksimetre, akaryakıt sayacı vb. ölçü aletlerini muafiyetten yararlanarak kullanmak isteyenlerin mağdur olmaması için muafiyetin sona ereceği 28 Mayıs 2019 tarihine kadar T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerine veya yetkili muayene servislerine başvurarak ölçü aletlerinin muayenesini yaptırmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunmayanlar 3516 sayılı Kanunun 15/c maddesinde belirtilen cezayı ödemeden söz konusu ölçü aletlerini kullanamayacaklardır.