Duyurular
Avrupa Birliği İle İlişkiler Hk.
Değerli Üyelerimiz,
28.05.2019 16:33

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülmekte olan Ufuk2020 Programı’ndan ve sonraki dönemlerde uygulanacak olan Avrupa Birliği Çerçeve Programlarından elde edilecek kazanımları azami ölçüde artırabilmek amacıyla oluşturulan Ufuk2020 Programı İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İYK), Avrupa Birliği Çerçeve Programlarının Türkiye’de etkili bir şekilde işleyişini sağlamaya yönelik strateji ve eylemleri belirlemek, belirlenen strateji çerçevesinde başlıca Ar-Ge ve İnovasyon aktörlerini harekete geçirerek teşvik edecek, bilgilendirecek ve destekleyecek kararları almak ve gerekli çalışmaları yapmak üzere yetkilendirildiği belirtilmiştir.

Ufuk2020 Programı hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için: https://ufuk2020.org.tr/tr