Duyurular
Tekli Eğitim – AKOY Protokolü
Değerli Üyelerimiz,
17.05.2019 10:07

T.C. Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Odamıza gelen 07/05/2019 tarih ve 23521 sayılı yazıda, ikili öğretimin tamamen kaldırılarak tekli eğitime geçişin desteklenmesi, okul öncesi eğitimin kademeli olarak zorunlu hale getirilmesi ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitime erişimin desteklenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan okul inşaatlarının, karşılığında yüklenicilere Hazine taşınmazları verilerek arsa karşılığı inşaat yöntemiyle yaptırılması amaçlanmış ve bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol (AKOY Protokolü) imzalanmıştır.

MEB tarafından belirlenecek dersliklerin (okulların), arsa (Hazine Taşınmazları) karşılığında okul yapımı ihalesi, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına doğrudan sözleşme yapılmak suretiyle yaptırılması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlerinde yer almakta olup, bu kapsamda oluşacak taleplerin T.C. Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir.

AKOY Protokolü için tıklayınız.