Duyurular
Mühür Ebatları Hk.
Değerli Üyelerimiz,
17.05.2019 09:55

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen 14/05/2019 tarih ve 5039 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 22/04/2019 tarihli yazısına istinaden, Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerinin üzerinde yer alan ilgili gümrük idaresine ait elektronik mührün 30×30 ebatlarında olması gerekirken farklı ebatlarda belge üzerinde basılmasından kaynaklı İthalatçı ülke makamlarınca anılan belgelerin sonradan kontrol işlemlerine tabi tutulduğu belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, TOBB’un MEDOS yazılımı üzerinden gerçekleştirilen vize işlemlerinde belge üzerinde yer alan mühür ölçüleri ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Bununla birlikte, ihracatçı firmaların vize işlemi tamamlanan belgelerin çıktılarını aldıkları bireysel yazıcılarındaki yüzdesel ölçeklendirme ayarlarında değişiklik yapmaları halinde hatalı ebatlarda mührün belge üzerine basılması muhtemeldir. Bireysel yazıcılardaki hatalı ölçeklendirme yapılması sonucu mühürlerde yaşanan kayma ve orantısal küçülme/büyümeler nedeni ile mevzuata uygun ebatlarda basılmayan mühürler nedeniyle belgeler sonradan kontrol işlemlerine tabi tutulmaktadır.

Bu nedenle, Odamız üyesi ilgili firmaların/gümrük müşavirlerinin bireysel yazıcılarındaki ayarlarda değişiklik yapmalarından dolayı ortaya çıkan ve sonradan kontrol işlemlerine yol açan mühür ebatlarındaki farklılıkların önlenmesini teminen gerekli düzenlemelerin yapılması önemlidir.