Duyurular
AB İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı
Değerli Üyelerimiz,
15.05.2019 14:54

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden 09/05/2019 tarih ve 2473 sayılı Odamıza gelen yazıda; Avrupa Birliğinin, “İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)” kapsamında "Avrupa Girişimcilik Yetkinlik Çerçevesinin (EntreComp) Uygulamasına Destek" konulu proje teklif çağrısının yayımlandığı belirtilmiştir. Söz konusu proje çağrısının amacı, eğitim ve öğretim sağlayıcıları, işletmeler ve diğer paydaşlar arasında işbirlikleri kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek amacıyla kilit paydaşları (AB, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde) bir araya getirmek olduğu ifade edilmiştir.

Son başvuru tarihi 22 Ağustos 2019 olan teklif çağrısına https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-entrecomp-2018-3-01-support-implementation-entrepreneurship-competence-framework internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

COSME Programı Teklif Çağrısı Bilgi Notu için lütfen tıklayınız.