Duyurular
2011/1 Sayılı Tebliğ Genelge Değişikliği Hk.
Değerli Üyelerimiz,
14.05.2019 09:52

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen 04/05/2019 tarihli ve 4725 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 24/04/2019 tarihli yazıya atfen, 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklendiği belirtilmiştir.

Söz konusu tebliğ kapsamında, şirketlerin Türkiye Ticaret Merkezleri’nden satın alacakları raporların desteklenmesi amacıyla mezkur Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgesi’nde değişiklik yapıldığı belirtilmiştir. Ticaret Bakanlığı’nın web sitesinden 11/04/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Genelge ve desteğe ilişkin başvuru evraklarına ulaşmak için tıklayınız.