Duyurular
Yıllık İşletme Cetveli Hk.
Değerli Üyelerimiz,
22.04.2019 14:07

T.C. Muğla Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıya göre; 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunun 5. Maddesinin 1. Fıkrasındaki “Sanayi işletmeleri bir senelik faaliyetlerini, İktisat ve Ticaret Vekâletince hazırlanacak numunesine göre dolduracağı senelik işletme cetvellerinde göstermeye ve bu yazılı olduğu veçhile İktisat ve Ticaret Vekâletine göndermeye mecburdurlar.” Hükmü gereğince, sanayi sicil kaydı bulunan firmalarımız 2018 yılı yıllı işletme cetvellerini Nisan 2019 ayı sonuna kadar T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın www.sanayi.gov.tr web sayfasında 24 saat hizmet veren “e-hizmetler bölümü”nde yer alan “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” ne kullanıcı adı-şifre ile giriş yaptıktan sonra açılan sayfada yer alan “kayıtlı işlemlerim” menüsü altındaki “Yıllık İşletme Cetvelleri” bölümünden Sanayi Sicil Belgesi numarası ile şirketini seçerek Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini eksiksiz olarak girmeleri gerekmektedir.