Duyurular
Yapılandırılan Prim Borçlarını Süresinde Ödeyemeyenler Hakkında Duyuru!
Değerli Üyelerimiz,
24.01.2019 09:41

28 Aralık 2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak bu tarihte yürürlüğe giren  (27/12/2018 tarih ve 7159  sayılı) Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’a eklenen geçici 2’nci maddeyle, kamuoyunda vergi affı, matrah artırımı yahut yeniden yapılandırma kanunu olarak bilinen 7143 sayılı kanununa eklenen geçici madde ile, daha önce başvuruda bulunduğu halde taksitlerini zamanında ödemeyerek, kanunu ihlal edenlere yeni bir hak daha tanındı.

Daha önce 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde 7159 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken taksitleri süresinde ödemeyerek hakkını kaybedenler, ödemeleri gereken tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte, ödemeleri şartıyla bu Kanun hükümlerinden yeniden yararlanabileceklerdir.

Tüm ilgililere duyurulur.