Duyurular
TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI İDARİ PARA CEZALARI DUYURUSU
Değerli Üyelerimiz,
09.01.2019 13:38

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme genel Müdürlüğü’nden alınan 27.12.2018 tarih ve 96976 sayılı yazıda tehlikeli madde taşımacılığı hakkında ilgili mevzuatta idari para cezaları ile belgelendirme ücretlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298. Maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmektedir.

503 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı %23,73 olarak tespit edilmiştir.

Bu kapsamda;

 • Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması hakkında yönetmelik

 • Tehlikeli madde taşıyan araç ve üst yapıların teknik muayeneleri hakkında yönetmelik

 • Tehlikeli maddelerin denizyoluyla taşınması hakkında yönetmelik

 • Tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınması hakkında yönetmelik

 • Tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınması hakkında yönetmelik

 • Denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklere ilişkin uluslararası kod kapsamında eğitim ve yetkilendirme yönetmeliği

 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hakkında tebliğ

 • Denizyoluyla taşınacak dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespiti ve bildirimi hakkında yönerge

 • Kıyı tesisi tehlikeli madde uygunluk belgesi düzenlenmesi hakkında yönerge

 • Tehlikeli yüklerle ilgili gözetim hizmeti faaliyetinde bulunacak gözetim şirketlerinin yetkilendirilmesi hakkında yönerge

 • Havayoluyla tehlikeli maddelerin taşınması eğitim yönergesi

 • Karayoluyla tehlikeli madde taşıyan araç şoförlerine yönelik mesleki yeterlilik eğitimi yönergesi

 • Demiryolu taşımalarında tehlikeli madde faaliyet belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönerge

 • Radyoaktif madde içeren paketlerin havaalanlarında geçici depolanmasına dair yönerge

 • Tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınması hakkında eğitim yönergesi

 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarının yetkilendirilmesi hakkında yönerge

kapsamında öngörülen kuralların, şartların ve yükümlülüklerin ihlalleri durumunda uygulanacak yaptırımlar (uyarma ve idari para cezaları) yeniden değerlendirilerek adı geçen Genel Müdürlük resmi internet sitesi www.tmkt.gov.tr adresi mevzuat bölümü Genelge kısmında (genelge/2018/02) yayınlanmış ve 01 Ocak 2019 itibariyle uygulanmaya başlamıştır.

Bilgilerinize sunarız.