Duyurular
Amatör Denizcilik Belgesi Hakkında
Değerli Üyelerimiz,
22.11.2018 11:06

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bodrum Liman Başkanlığından Odamıza gelen 20.11.2018 ve 2395 sayılı yazıya göre; Cumhuriyetimizin 100 üncü kuruluş yılı olan 2023’e kadar, bir milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına denizcilik kültürünü aşılamak, verilecek denizcilik eğitimi sonrasında Amatör Denizci Belgesi düzenlemek, denizci millet denizci ülke hedefine ulaşmak, insanımızın yüzünü denizlere çevirerek ufkun ötesini görmelerini sağlamak amacıyla, 02.03.2008 tarih ve 26804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlilikleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Liman Başkanlıklarınca Amatör Denizci Belgesi verilmesine yönelik eğitim ve sınav uygulamalarına katılmak için dilekçe ile Liman Başkanlığına başvuru yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Ek: Dilekçe ve Ekleri