Duyurular
7143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU (ODA AİDAT BORCU YAPILANDIRMASI)
Değerli Üyemiz,
05.06.2018 09:59

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 18.05.2018 tarihinde 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Kanunun 10 ncu maddesinin 9 uncu fıkrası uyarınca;

 

·         Anılan madde 31.03.2018 tarihinden (bu tarih dahil) önceki aidat alacaklarının tahsili için uygulanacaktır.

·         Üyelerimizin yapılandırmadan yararlanabilmesi için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar bir dilekçe ile Odamıza başvuru yapması gerekmektedir.

 

·         Dilekçe örneği web sitemizden ve Odamızdan temin edilebilir.

 

·         Yapılandırmaya konu olacak aidat borcu asılları, başvuru dilekçesinde belirtilmek kaydıyla, peşin veya 6 eşit taksit olarak ödenebilecektir. 6 aylık taksit yapılması durumunda birinci taksitin son ödeme günü 31 Temmuz 2018 olup, kalan beş taksit 1'er aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.

 

·         Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülecektir. Ödenmeyen kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.

 

Taksit son ödeme tarihleri:

 

1.Taksit  31 Temmuz 2018

 

2.Taksit  31 Ağustos 2018

 

3.Taksit  30 Eylül 2018

 

4.Taksit  31 Ekim 2018

 

5.Taksit  30 Kasım 2018

 

6.Taksit   31 Aralık 2018

 

 

Dilekçe örneği için tıklayınız.