Duyurular
Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar
Değerli Üyelerimiz,
03.10.2017 14:30

TOBB'dan gelen 20.09.2017 tarih ve 0433/14393 sayılı yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yazısına atfen; maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Maden Atıkları Yönetmeliği'nin 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatılmaktadır. Söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasına dair alt mevzuatın Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar ekte yer alan açıklamalar doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütüleceği ifade edilmiştir.

 Maden Atıkları Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin açıklamalar için tıklayınız.