Duyurular
Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi Hakkında
Değerli Üyelerimiz,
15.08.2017 14:49

İzmir Ticaret Odası'ndan Odamıza gelen 09/08/2017 tarihli yazıda; TMMOB Elektrik Mühendisleri İzmir Şubesi tarafından; 2009 yılından itibaren daha önce dört kez düzenlenen Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi'nin beşincisinin 18-21 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir'de yeniden düzenleneceği belirtilmiştir.

Etkinlik, ülke genelinde farklı kesimlerden, çeşitli kamu kurum kuruluşları, üniversiteler, elektrik, elektronik, enerji ve inşaat sektörleri başta olmak üzere binlerce kişinin katılımıyla düzenlenmekte, kongre kapsamında sunulan bildiriler, özel sunumlar, yerli ve yabancı özel çağrılı konuşmacılar, paneller, söyleşiler ve özel oturumların yanısıra son teknolojik gelişmelerin sergilenmesine imkan vermesi katılımcılara önemli fırsatlar ve bilgi paylaşımı sunmaktadır.

Bu sene düzenlenecek kongre ise; Güç ve Enerji Sistemleri, Aydınlatma, Yapı Elektronik Sistemleri, Endüstri 4.0 Çözüm ve Uygulamaları, Elektrik Tesisatlarında SMM ve Yapı Denetim Hizmetleri başlıklarında sempozyumları kapsamakta olup, dört gün boyunca yerli ve yabancı uzmanların katılımıyla enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı, yenilenebilir enerji sistemleri, elektrik tesislerinde güvenlik, jeneratör ve kojenerasyon sistemleri, enerji verimliliği, güç sistemleri, akıllı şebekeler, yapı elektronik sistemlerinin tasarımı, patlatıcı ortamlardaki elektrik tesisatı, kablo teknolojileri, yapı tesis süreci, solar teknolojiler ve fotovoltaik sistemler vb. sektörün bütününü içerisine alan güncel konuların işleneceği önemli bir buluşturma platformu yaratılacaktır.

Bu kapsamda; etkinliğe yönelik detaylı bilgi www.tesisatkongresi.org linkinde yer almakta olup dileyen üyelerimizin katılabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.