Duyurular
SANAYİ SİCİL BELGESİ HAKKINDA DUYURU
Değerli Üyelerimiz,
27.07.2017 16:42

11 Temmuz 2017 tarihinde Muğla Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından Odamıza ulaştırılan yazıya istinaden;

7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 01 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren Kanunla 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre, yeni kurulacak sanayi işletmeleri işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan önce sanayi siciline kayıt için uygunluk yazısı alarak, 2 ay içinde sanayi siciline kayıt olacaktır.

Sanayi siciline kayıt olmamış işletmelerin idari cezaya maruz kalmaması için en geç 01 Temmuz 2018'e kadar kayıt olması beklenmektedir.

Üyelerimizin dikkatine sunarız.

Bilgi notu için tıklayınız.