Duyurular
HAVALİMANI ARDİYE ÜCRETLERİ HAKKINDA DUYURU
Değerli Üyelerimiz,
25.05.2017 15:55

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından havalimanlarında ardiye ücretlerini (serbest zaman uygulamasını) düzenleyen 2017/10 sayılı genelge 05/05/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede ithalat ve ihracat yapan firmaların eşyasının havalimanına ve deniz limanına indirilmesini takiben ücretsiz ardiye hizmeti verildiği zaman dilimini ifade eden serbest zaman uygulamasından 24 saatten 7 güne kadar kargo sahiplerine ücretsiz ardiye hizmeti verilmektedir. Ülkemizin yurtdışındaki rekabet şansının artırılması için yapılan düzenleme ile ilk 12 saatlik süre içinde ayrıştırma işlemi yapılarak gümrük işlemlerinin tamamlanması halinde hiçbir ücret talep edilmemesine, ayrıca, ilk 12 saati takip eden 13 saat süre içinde ithalat işlemlerinin tamamlanarak eşyanın alıcısına teslimi halinde en fazla 200-TL ardiye ücreti alınacak olup, bu ücret dışında yükleme, boşaltma, ordino, terminal, elleçleme, hamaliye, forklift, tartım, devir, muayene, yer hizmeti, aktarma vb. isim altında hiçbir ücret talep edilemez.

İlgili genelgeye http://ggm.gtb.gov.tr/mevzuat/genelgeler/2017 linkinden ulaşabilirsiniz.