Duyurular
Tır Karnesi İşlemlerinde Zorunlu Ön Beyan
Değerli Üyelerimiz,
18.04.2017 10:22

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gelen 12/04/2017 tarih ve 6170 sayılı yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen; 11/02/2017 tarih ve 29976 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TIR İşlemleri) (Seri No:6) kapsamında, 25 Nisan 2017 itibariyle Türkiye Gümrük bölgesine giriş yapan ve transit geçiş yapacak olan TIR Karnesi kapsamında yapılacak olan taşımalarda giriş gümrük idaresine varıştan önce elektronik ortamda ön beyan gönderilmesi zorunluluğu getirileceği bildirilmektedir. İlaveten, beyanın giriş gümrük idaresine varıştan sonra verilmesi durumunda taşıyıcı firma ve taşınan eşyanın risk kriterleri çerçevesinde değerlendirilmeye tabi tutulacağı vurgulanmaktadır.

Aynı yazının devamında, söz konusu ön beyan zorunluluğu kapsamında, Bakanlık tarafından hazırlanmakta olan TIRCUS uygulaması ve IRU TIR EPD uygulaması aracılığı ile yapılacak elektronik ön beyanlar ile karşılanacağı bilgisi verilmektedir. Ayrıca, https://uygulama.gtb.gov.tr/TIRCUS internet adresinden ulaşılabilecek olan TIRCUS uygulaması ile ilgili kullanım kılavuzları aynı adresten temin edilebilecektir. TIRCUS uygulamasının gönüllülük esasına göre 06/04/2017 tarihinden itibaren pilot uygulamasına başlanmış olup bu tarih itibariyle de ön beyan gönderilmesi mümkün kılınmıştır. 

Bu kapsamda;

•25 Nisan 2017 itibari ile ülkemiz gümrük sahasına giriş yapan ve transit geçecek olan taşıtlardan elektronik ön beyan sunma zorunluluğunun başlayacağı,

•IRU TIR EPD sistemi aracılığı ile gönderilecek olan beyanların bu zorunluluğu karşılayacağı,

•Henüz IRU TIR EPD sistemine kayıt olmamış Karne Hamillerinin teşvik edilmesi,

•Dileyen firmaların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen TIRCUS uygulaması ile de işlem yapabileceği

hususlarını önemle bilgilerinize sunarız.