Duyurular
COSME PROGRAMI- GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN ERASMUS PROJE TEKLİF ÇAĞRISI
Değerli Üyelerimiz,
05.04.2017 11:02

KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından Odamıza gelen 31.03.2017 tarihli, 5057 sayılı yazı ve Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nden 22.03.2017 tarihli, 3789 sayılı yazıda;

 

COSME Programının bileşenlerinden biri olan Girişimcilik ve Girişimci Kültür bileşeni kapsamında “GRO/SME/17/D/N011 COS-EYE-2017-4-01 Erasmus for Young Entrepreneurs-Genç Girişimciler için Erasmus” proje teklif çağrısı yayınlanmış olduğu belirtilmiştir.

Çağrının Kapsamı ve Amacı

COSME Programı kapsamındaki “GRO/SME/17/D/N011 COS-EYE-2017-4-01 Erasmus for Young Entrepreneurs-Genç Girişimciler için Erasmus” çağrısı ile yerel düzeyde Genç Girişimciler için Erasmus Programını uygulayacak aracı kuruluşların seçilmesi amaçlanmaktadır. Aracı kuruluşlar özellikle girişimcileri bir araya getirecek ve programdan yararlanabilmeleri için yardımcı olacaktır. Bu proje teklif çağrısı ayrıca kuruluşların yeni girişimcilerin hareketliliğini artırmak ve geliştirmekle ilgili eylemlerini destekleyecektir.

Başvuruda bulunacak konsorsiyumun bünyesinde henüz Genç Girişimciler için Erasmus Programının uygulanmadığı COSME katılımcısı ülkelerden/bölgelerden ortaklar bulunması teşvik edilmektedir (Programın uygulandığı ülkeler/bölgelerde yer alan aracı kuruluşlar listesine http://www.erasmusentrepreneurs.eu/ linkinde yer alan “Local Contact Points” seçilerek ulaşılabilmektedir.).

Yeni girişimcilerin hareketliliğini sağlamak amacıyla hibeler, Komisyonun belirli amaçları doğrultusunda verilecektir:

 Yeni girişimcilerin kendi iş fikirlerini geliştirebilmeleri ve başarılı start-up'lar kurabilmeleri için COSME katılımcı ülkelerde bulunan KOBİ'lerde iş başında eğitiminin sağlanması,

 1. Yeni girişimcilerin kendi iş fikirlerini geliştirebilmeleri ve başarılı start-up'lar kurabilmeleri için COSME katılımcı ülkelerde bulunan KOBİ'lerde iş başında eğitiminin sağlanması,
 2. Girişimcilerin kendi iş fikirlerinin geliştirme ve başarılı start-up'lar kurma konuları ile ilgili karşılaştıkları engeller ve zorluklar hakkında aralarında tecrübe ve bilgi paylaşımının teşvik edilmesi,
 3. Diğer AB ve COSME katılımcı ülkelerdeki pazarlara erişimin geliştirilmesi, yeni ya da kurulu iş ortaklıkları için potansiyel partnerlerin belirlenmesi,
 4. Farklı katılımcı ülkelerdeki girişimciler arasında tecrübe ve bilgi paylaşımı sağlanarak network oluşturulması ve desteklenmesi,
 5. Aracı kuruluşların bu proje teklif çağrısının beklenen sonuçlarını sağlamak amacıyla yüksek standartlarda kaliteli performans göstermesi,
 6. Yeni girişimciler, ev sahibi girişimciler ve aracı kuruluşlar arasındaki networkün daha ileri taşınması,
 7. 2020 yılı başına kadar yaklaşık 1300 yeni girişimcinin bir başka katılımcı ülkede bulunan ev sahibi girişimcinin yanında çalışıp öğrenmesi,
 8. Yeni işler, ortak girişimler ve spin-off işletmeler (yan şirketler) yaratılması,
 9. Ev sahibi girişimcilerin uluslararası aktivitelerinin ve inovasyon potansiyellerinin geliştirilmesi.

Aracı kuruluşlar, programın uygulanması için yerel iletişim noktaları görevi görecektir. Bu hareketlilik programında yer alan diğer tüm kuruluşlar ile işbirliği içerisinde bulunacak; yeni girişimcilerin planlanan hareketlilik programlarında yer almasını sağlayacaktır. Hâlihazırda var olan destek ofisinden, katılımcı ülkeler arası programın koordinasyonu ve yönetimi ile ilgili destek alacaklardır.

Aracı kuruluşlar katılımcı ülkelerden gelen yeni girişimcilerin tecrübe edinmelerine, bilgi birikimlerini artırmalarına ve diğer COSME katılımcı ülkelerde işlerini yürüten tecrübeli girişimcilerin yanında zaman geçirerek networklerini genişletmelerine yardımcı olacaklardır.

 Çağrı Kapsamında Öngörülen Faaliyetlerin Kapsamı

Çağrıda belirtilen amaçlar kapsamında aracı kuruluşların gerçekleştirmesi gereken faaliyetler aşağıda belirtilmiştir:

 • Programın tanıtımı
 • Girişimcilerin kaydedilmesi
 • Yeni ve ev sahibi girişimcilerin başvurularının değerlendirilmesi
 • Yeni ve ev sahibi girişimciler arasında ilişki sağlanması
 • Hibe anlaşmalarının, taahhütlerin ve finansal yardımın yönetilmesi
 • Değişim (exchange) hazırlıkları
 • Değişimin takip edilmesi
 • Yönetim, kalite kontrol ve değerlendirme
 • Aktif networking
 • Raporlama

Çağrı Kapsamında Beklenen Sonuçlar ve Çıktılar

 Ocak 2020'ye kadar gerçekleştirilmesi beklenen öncelikler aşağıda yer almaktadır:

·         Yaklaşık 1300 girişimci eşleştirmesi

·         Yaklaşık 2500 yeni girişimci kaydı

·         Yaklaşık 100 aracı kuruluşun programın uygulamasında yer alması

·         En az 25 ülkenin program kapsamında yer alması

·         %90'ın üzerinde başarılı değişimler

Proje bazında beklenen sonuçlar (her bir proje teklifinin sağlaması gereken çıktılar) aşağıda yer almaktadır:

 • En az 100 başarılı girişimci eşleştirmesi (yeni veya ev sahibi girişimci olarak) [Program tecrübesine dayanarak bir konsorsiyum için toplamda ortalama 400 yeni girişimci-ay'a tekabül etmektedir.]
 • Ev sahibi girişimci yanına gönderilen yeni girişimciye yardım ve destek sağlanması [bakınız proje teklif çağrısı madde 2.2.1.(e)'de belirtilen finansal yardım dâhil]
 • Brüksel'de veya diğer COSME katılımcı ülkelerinde gerçekleştirilecek toplantılara katılım sağlanması

Projeler AB resmi dillerinde hazırlanmalıdır.

Özet Zaman Çizelgesi

 

 

Aşamalar

Tarih

a)

Son Başvuru Tarihi

07/06/2017-17:00 Brüksel saati

b)

Değerlendirme dönemi*

Temmuz-Eylül 2017

c)

Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi*

Ekim 2017

d)

Hibe anlaşmasının imzalanması

Aralık 2017-Ocak 2018

e)

Faaliyetlere başlanacak tarih

01/02/2018 (tüm projeler için belirlenen başlangıç tarihi)

*İndikatif

Proje Uygulama Süreci

Projelerin uygulanma dönemi 01/02/2018 - 31/01/2020 (24 ay) şeklindedir. Tüm konsorsiyumların gerçekleştirmesi gereken zorunlu faaliyetler;

 • Başlangıç eğitimi: Şubat 2018
 • Networking toplantıları: Şubat/Mart ve Eylül/Ekim (Proje süresince 4 kere)
 • Yarı dönem gözden geçirme toplantıları (EASME'nin talebi doğrultusunda): Faaliyetlerin başlamasından yaklaşık 13-14 ay sonra (Eğer bir konsorsiyum böyle bir toplantıya çağrıldıysa tüm ortakların katılım sağlaması gerekmektedir.) 
 • Gerekli raporlamaların yapılması (bakınız proje teklif çağrısı bölüm 13).

AB Finansmanı 

 • Projenin eş-finansmanı için ayrılan toplam bütçe tahmini olarak 4,895,442.00 Avro'dur.
 • EASME yaklaşık olarak 10 projeyi finanse etmeyi beklemektedir.
 • Proje başına 500,000.00 Avro maksimum hibe sağlanacaktır.

Kriterler 

Çağrı kapsamında yapılacak başvurular tüzel kişilikler tarafından oluşturulan bir konsorsiyum formunda olmalıdır. Uygun bir konsorsiyum aşağıdaki yapıları içerebilir:

 • Ekonomik ilişkiler, işletme, iş destekleri ve ilgili konularda faaliyet gösteren kamu kurumları,
 • Sanayi ve Ticaret Odaları, Esnaf Sanatkâr Odaları ve benzeri yapıları
 • İş destek ağları, start-up merkezleri, inkübatörler, teknoparklar
 • İş birlikleri ve dernekleri,
 • İş destek hizmetleri sunan kamu-özel kesimden kurum/kuruluşlar
 • Üniversiteler ve mesleki eğitim sunan yüksek eğitim kurumlarından oluşan;

4 farklı COSME katılımcı ülkesinden en az 5 bağımsız yasal kuruluştan oluşan ve maksimum 10 ortaklı bir konsorsiyum kurulmalıdır. Bir ortak yalnızca bir proje teklifi içerisinde yer alabilir. Bu proje teklif çağrısının yayımlandığı süreye kadar, EYE Çerçeve Ortaklık Anlaşması (FPA)'nın bir parçası olarak Genç Girişimciler için Erasmus Programını uygulayan yasal kuruluşlar başvuruda bulunamazlar.

Faaliyetler 01/02/2018 tarihinden önce başlayamaz; 31/01/2020 tarihine kadar bitirilmelidir.  Proje süresi 24 aydır, daha uzun süre talep eden teklifler kabul edilmeyecektir. 

İlgili Dokümanlar

 • Çağrı Metni:

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cosme-call-proposal-cos-eye-17401_en.pdf

 • Elektronik Başvurular için aşağıdaki linkte yer alan prosedür takip edilmelidir:

http://ec.europa.eu/easme/en/cosme-eu-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-smes

 • Soru/Cevap:

easme-cosme-eye-call@ec.europa.eu