Duyurular
Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Hizmetler
Değerli Üyelerimiz,
08.11.2016 15:42

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen yazıda, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan aldıkları bir yazıya atfen, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 101. Maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımının, anılan Kanunun 30. Maddesinin 7. Fıkrasına istinaden oluşturulan Komisyon marifetiyle yapıldığı ve Komisyonun engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına, engellinin iş bulmasını sağlayacak meslek edinmelerine, destek teknolojileri ile engellinin işe yerleştirilmesine, iş ve işyerine uyumunun sağlanmasına vb. amaçlara yönelik hazırlanan projelere kaynak tahsis etti belirtilmektedir.

Yazıda devamla; bu hibe desteğinden faydalanmak için tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşların engellilere yönelik mesleki eğitim kursu, destek teknolojileri, işe ve işyerine uyum projeleri sunabildiği, engelli ve eşli hükümlü olan kişilerin ise, kendi işini kurmaları için verilen hibe desteğine yönelik projeleri hazırlayabilecekleri ve konu ile ilgili hususların http://www.iskur.gov.tr/TabID/189/ArtMID/1139/ArticleID/474/İŞKUR-Engelli-İstihdamına-Destek-İçin-Projelerinizi-Bekliyor.aspx web sitesinde yer alan “Proje Başvuru Rehberi” ve “Başvuru Formu” ile yapılmaktadır.