Duyurular
Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hakkında
Değerli Üyelerimiz,
23.08.2016 12:08

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Mısır Üretici Kayıt Sistemi ile ilgili yaşanan son gelişmeler doğrultusunda anılan Bakanlık tarafından bir bilgi notu hazırlandığı belirtilmiştir.

Bahsi geçen bilgi notuna http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2514&lst=DuyurularListesi adresinden ulaşıldığı belirtilmiştir.