Duyurular
Firmaların Yurtdışı Fuarlara Katılımları Hakkında
Değerli Üyelerimiz,
23.08.2016 12:05

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atfen,

"Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 2010/5 sayılı Tebliğ”in 9 uncu maddesinin 15 inci fıkrasında da yer verildiği üzere; T.C. Ekonomi Bakanlığı'nca adlarına geçici belge veya belge düzenlenmiş organizatörler dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından yurt dışı fuar organizasyonu düzenlenmesi halinde bu organizasyonlara iştirak eden katılımcıların yurt dışı fuar desteklerine yönelik başvurularının değerlendirmeye alınması mümkün bulunmamakta olup, firmalarımızın yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlara iştiraklerini müteakip T.C. Ekonomi Bakanlığı'nca "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğ" kapsamında yürütülen fuar desteklerinden yararlanabilme açısından herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamalarını teminen bu hususa azami özen ve hassasiyet göstermelerinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, firmalarımızın yurt dışında düzenlenen fuarlara katılımlarına ilişkin olarak sadece T.C. Ekonomi Bakanlığı resmi internet sayfasında (www.ekonomi.gov.tr) yer alan T.C. Ekonomi Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş fuar organizatörleri ya da katılım sağlanması planlanan yurt dışı fuarın ana organizatörü ile doğrudan temasa geçmeleri ve fuarlara katılım çalışmalarını söz konusu merciler nezdinde yürütmeleri büyük önem arz ettiği belirtilmiştir.

Yurt Dışı Fuar Katılımcısı Firmalara İlişkin Duyuru için tıklayınız.