Röportaj
BODTO EĞİTİM POLİTİKASI
BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon dosya haber olarak işlediğimiz “eğitim” konusu ile ilgili görüşlerini Mavi dergisi ile paylaştı.
30.06.2016 14:50

Bu ayki Mavi Dergi Dosya bölümünde eğitim konusunu okuyorsunuz. 2005 yılından itibaren Odamızdaki eğitim konusuna bakış açısını, vizyonumuzu sizlere aktarmak isterim.

Mavi dergimizde çıkan başyazılarımda ilklerin Odası olduğumuzu ve yenilikçi bir Oda olarak tanındığımızı yazıyorum. Ve hep söylediğimiz bir cümle var “Çağdaş ve Özgün Bir Bodrum İçin!”.

Özgünlüğümüzü koruyarak çağdaş bir Bodrum'un sürekliliğini nasıl sağlayacağız? Bodrum Ticaret Odası bunun için ne tür katkılar sağlayabilir?

Değerli Okuyucular, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununa göre çalışmaktayız. Bunun dışında “Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Teşekkülü” olmamız sebebiyle “Kamu Kurumu” sıfatımızla birçok farklı kanun ve çeşitli mevzuatın uygulayıcısıyız.

Hem kanunlarda bizlere verilen görevleri yapmak ve bunun için gerekli olan insan kaynağını istihdam edip, altyapıyı kurup muhafaza etmek durumundayız.

Hem de mevzuatla çizilen sınırlar içerisinde üyelerimizin, toplumumuzun bizlerden beklentilerini karşılamak için çaba ortaya koymalıyız.

Kamu kurumu sıfatıyla da düzenli olarak diğer kurumlara raporlamalar ve bilgi sunuyoruz. Odalarımızın yaptırım yetkisi de yoktur. Elimizde ise bütçelerimizle sınırlanmış imkânlar var.

Hal böyle iken ne yapacağız? Bunun yanıtının mevcut kaynakları en verimli düzeyde kullanmak ve planlı olarak hareket etmek olduğunu söyleyebilirim.

Odamız, 6.000 üyesi, 70 Meslek Komitesi üyesi, 30 Meclis üyesi, 9 Yönetim Kurulu Üyesi ve 26 personeli ile çok geniş bir ailedir.

Bu aileye hizmet sunarken çağdaş yönetim sistemlerini kullanmak, ortak aklı ortaya çıkarmak, yenilikçi olmak, bilgiye dayalı çalışmak temel ilkelerimizdir.

Çağdaş yönetim sistemleri için üniversitelerimizle işbirliği içinde çalıştık ve konusunda en iyi olan uzmanları bulmaya gayret ettik.

2014 yılında Genel Sekreterlik kadromuza Kalite ve Yönetim Bilimleri konusunda özel sektör ve akademik yaşamda önemli çalışmaları olan Sayın Prof. Dr. Fuat Önder'i atadık.

Kendisinden Genel Sekreterliğin idari hizmetleri dışında Odamızın Yönetim Sistemlerini geliştirmek, çalışanlarımızı sürekli eğiterek sistem iyileştirmelerinin devamlılığını sağlamak konularında yararlanmaktayız.

Ülkemizdeki 365 Oda ve Borsa içinde Profesör ünvanlı tek Genel Sekreter'e Odamız sahiptir.

2006 yılında “Yarımadamızda durum nedir? Kamuoyunun beklentileri ne yöndedir?” gibi sorularımıza cevap bulmak için Türkiye'de bir ilk olarak 28 akademisyenin katkısıyla “Bodrum Yarımadası İşyeri Envanteri” projesini TOBB'un desteğiyle gerçekleştirdik.

Üniversitelerle işbirliği halinde Yarımadanın ekonomik kaynaklarının bir fotoğrafını çektik. Mevcut durum ve beklentilerin tespiti bizim geleceğe dair kararlar almamız için yol gösterici oldu.

Yarımadanın 11 beldesindeki tüm işyerlerine ulaşarak kapasitelerini ve gelecek beklentilerini öğrendik. Bodrum'un uzun dönemli stratejik planlarına kaynak teşkil eden bir çalışma oldu.  

Projeden bazı konu başlıkları şunlardı:

·        İşletmelerin Internet Kullanım Oranlarının İncelenmesi

·        İşletmelerin Maliyet Yaklaşımları ve Yaşam Sürelerinin İncelenmesi

·        İşletmelerin Önceki Faaliyet Alanları ve Sektörel Gelişmelere Karşı Hassasiyetlerinin İncelenmesi

·        İşletmelerin Pazar Dilimleri, İhracat Potansiyelleri, Finansal Yapıları ve  Çalışma Programlarının İncelenmesi

·        İşletmelerin Çalışan Profillerinin İncelenmesi

Bu başlıklardan elde edilen verilerin analizleriyle önemli bazı sonuçlar elde ettik:

Bodrum'daki işletmecilerin girişimcilik ruhu taşımadıklarını, daha ziyade mevcut durumu (statüko) korumayı tercih ettiklerini göstermektedir. Söz konusu durumun eğitim eksikliği ile beraber nüfus kompozisyonundaki değişimlerden de kaynaklandığı düşünülmektedir. Bodrum'a göç eden işyeri sahiplerinin eğitim düzeyleri ve girişimcilik ruhları ile Bodrum ekonomisine ne kadar katkı sağladıkları tekrar değerlendirilmelidir.

İşletmeler kapasiteleri ölçüsünde ürettiği veya pazarladığı ürünleri internet ortamına taşımalı ve buradan tanıtım ve pazarlama sistemine geçmelidir. E-iş ve e-pazarlama modellerinin bu konuda yaygın kullanılması ve ilgili fuarlarda sahip olunan bu ekonomik değerlerin tanıtılması, bu alanda faaliyet gösteren işletme ve kuruluşlara fayda sağlayacaktır.

Yüksek kalite de hizmet sunabilecek bir potansiyele sahip olan Bodrum'da işyeri sahiplerinin öncelikle “Müşteri Odaklılık”, “Etkin İletişim Becerileri”, “Stratejik Yönetim ve Planlama” ile “Satış Teknikleri” tarzındaki eğitimleri almaları önerilebilir.

Araştırma sonuçları, konaklama sektöründeki firmaların da oldukça düşük bir oran olarak, sadece %37,27'lik kısmının düzenli personel toplantısı yaptıklarını ortaya çıkartmıştır. Ancak müşteri ile yakın temas halinde olan konaklama sektörü çalışanları ile düzenli toplantılar yapılması ve fikirlerin paylaşılarak değerlendirmeler yapılması çok önemli olduğundan söz konusu oranın arttırılmasının gerektiği düşünülmektedir. Benzer nitelik taşıyan restoran bar eğlence sektöründe ise firmaların %40'ının personel toplantısı yapmadıkları görülmektedir. Söz konusu firmalarda müşteri ile ilişkiler konusundaki şirket politikalarının çalışanlara benimsetilmesi açısından daha fazla toplantı yapılması gerekmektedir. Bu arada düzenli personel toplantılarının sıklıktan ziyade, verimlilik esasına göre gerçekleştirilmesi gerekliliği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Bunlar gibi birçok veriyi dikkate alarak hazırlanan 2007-2017 dönemi Stratejik Planlarımızda “Eğitim” temel konulardan birisi olmuştur. Bütçelerimizi ve yatırımlarımızı bu konuya yönelttik.

Odamızda Eğitim konusunu takip edecek bir birim kurduk, üye eğitimlerine başladık. Yetişkin eğitimi konusunda üyelerimizin taleplerini karşılamak için daha fazla ne yapabiliriz aşamasına geldik ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesiyle işbirliği konularını gündemimize aldık.

Yine ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek 2010 yılının son günlerinde BODTO öncülüğünde konferans salonumuzda, Muğla S.K. Üniversitesi ile bir çalıştay düzenledik. Çalıştaya Bodrumdaki kurumlarımızı davet ederek karşılıklı beklentilerimizi belirledik.

Davetlilere bölgemizin ihtiyaçlarını içeren bir sunum yaptık. O sunumda “Uzun zamandır bekliyoruz!” diyerek lisans ve önlisans programlarını içeren Bodrum Denizcilik Fakültesi'nin kurulmasını Bodrum adına istedik.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı olarak Bodrum Ortakent Yerleşkesinde, 2011 yılında YÖK onayı ile Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu kuruldu. BODTO'nun yanı sıra kurulması için çaba sarf edenlerden ahşap teknelerin Dünyaca ünlü ustası Sayın Erol Ağan'a da teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu çalıştayın bir sonucu da üye ve yetişkin eğitimine yönelik olarak 2013 yılında açılan Muğla S.K. Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Araştırma ve Uygulama Merkezi Bodrum Şubesinin ve Bodrum Ticaret Odası Eğitim Merkezi'nin Bodrum'a kazandırılması olmuştur. Merkezin tefrişatı Odamız tarafından yapılmıştır.

Günümüze kadar tüm topluma hizmet veren birçok eğitim burada organize edilmiştir.

Üniversite-Özel Sektör-Kamu işbirliğinin bir örneği olan Bodrum eski Adliye binasında hizmet veren Merkezde, Muğla İşkur ve KOSGEB ile birlikte verilen girişimcilik eğitimlerinin yoğun ilgi görmesi sevindiricidir.

Bugün itibariyle, 9.239 katılımcıyla, 171 eğitim programını üyelerimize ücretsiz olarak gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Üye eğitimlerimiz sürekli ve ihtiyaca yönelik olarak planlı bir şekilde yürütülmektedir.

Sektörün ihtiyaçları, yasal uyum ve üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda yıllık olarak planlanan eğitimler, turizm sezonu ve üyelerimizin işlerinin yoğun olduğu dönemlerin dışında gerçekleştiriliyor.

Eğitimler bittikten sonrasında ise anketlerle eğitimin sonuçlarını ölçüp, analizleri yapılmaktadır.

Ülkemizin geleceği olan gençlerimize önem veriyoruz. İyi eğitim alarak Bodrum'a döndüklerinde iş yaşamlarında faydalı birer birey olmalarını desteklemekteyiz.

Gençlerimizi teşvik etmek için Odamızca verilen burs sayısını her yıl arttırdık.2016 yılında aylık burs verilen öğrenci sayısı 177ye ulaşmıştır.

Bunun için kaynağı da Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerimiz sağlıyor. 2006 yılından itibaren toplantı başına alınan kişisel huzur haklarını talep etmeyip bütçenin öğrenci bursları maddesinde kullanılmak üzere aktarıyorlar. Sayelerinde 40 olan burs sayısı 177 ye kadar çıkarıldı. Örnek davranışları için kendilerini kutluyorum!

Değerli Dostlar, bizlere duygu yoğunluğu yaşatan başka bir etkinliğimizde sınavlarda başarı gösteren evlatlarımız için yapılan ödül törenidir. 2007 den beri her yıl lise ve üniversiteye giriş sınavlarında dereceye giren öğrencilerimizin başarılarını onlara ufak bir ödül ve başarı belgesiyle kutluyoruz.

Ailelerinin sevincini ve kıvancını bizlerde paylaşıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Yöneticilerinin de katıldığı törende evlatlarımızla bizlerde gurur duyduk.

2006 yılından itibaren yayınlanan Mavi Dergimizde bizlere emek veren Bodrum'un eski öğretmenleriyle yapılan röportajları sizlerde okumuşsunuzdur.

Hatice ve Ali İhsan Yücel, Bekir Akdeniz, Rafet Gider, Mehmet Cenikli, Selahattin Turan…

Bütün öğretmenlerimize şükran borçluyuz.

Yarımadadaki okulların yanı sıra, Bodrum Sağlık Vakfı bünyesinde eğitim gören özel çocuklarımıza da çeşitli destekler vererek rehabilitasyonlarına katkı sağlanmaktadır.

TOBB nin “A sınıfı Akredite Odası” olarak, üyelerimiz ve çalışanlarımızın dışında BODTO organlarında görev alanlar “Yönetici Eğitimi” alıyor. Meclis Üyelerimiz, TOBB nin 2014 ve 2015 yıllarında düzenlediği oryantasyon eğitimlerine katıldılar. Yönetici eğitimlerimize Oda bünyesinde devam ediyoruz. Genel Sekreterimizde Meclisimizi periyodik aralıklarla bu konularda bilgilendiriyor.

TOBB tarafından her yıl eğitim dönemi başında gönderilen Okullara yardım paketlerine, Odamızda katkı ekleyerek daha fazla öğrenciye kırtasiye ve eğitim malzemesinin ulaşması sağlanmaktadır.

Mevcut binamız içinde bulunan toplantı ve konferans salonlarını eğitim, seminer ve toplantılar için Bodrum halkına ücretsiz olarak tahsis etmekteyiz.

Temizlik, ikram, aydınlatma, mikrofon, projektör gibi ihtiyaçları tamamlanmış salonlarımızı her zaman hazır halde tutarak kurumların hizmetine tahsis ediyoruz. Bunu sağlamak için personel istihdam ettik. Yıl içerisinde ortalama 150 gün salonlarımız kamu idareleri ve STK lar tarafından kullanılıyor.

Odamızın yeni yapılacak binasında bu ihtiyaçları göz önünde tutarak eğitim ve toplantı salonlarının sayısını arttırdık.

Yeni bir üye hizmetini de yapılacak olan binada uygulamaya başlayacağız. Üyelerimizin iş görüşmeleri ve toplantıları için randevulu olarak salon tahsisi imkânı sağlayacağız.

Üyelerimizin iş görüşmeleri, toplantıları, sunumları için Bodrum Ticaret Odası Binası içinde “sıfır” maliyetle, ”hazır” salonları kullanımlarına açacağız.

Ayrıca üyelerimiz ve personelleri için eğitim salonları hazırladık. Şirket içi eğitimlerini bu salonlarda yapabilecekler.

Ticari yaşamlarını kolaylaştırmak, kazançlarını ve prestijlerini yükseltmek için çalışmalarımız sizlerin öneri ve katkılarıyla devam edecek…

Sevgi ve saygılarımla…