Duyurular
KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
Değerli Üyelerimiz,
17.05.2016 15:47

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen yazıda, 25.07.2014 tarih ve 29071 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4., 8., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 19., 22., 23., 24., 25., 31., 36., 43., 48., 49., 50., 57., 60., 76., 77., 78., 80. ve 85. Maddelerinde çeşitli değişiklikler yapılarak, geçici 11. Madde eklendiği belirtilmiştir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin olarak hazırlanan tabloya http://www.tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/Sayfalar/KMevzuat.php adresinden ulaşılabilmektedir.