Duyurular
UFUK 2020 INNOVFIN
Değerli Üyelerimiz,
28.03.2016 15:13

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliğin' den Odamıza gelen yazıda, 2014-2020 yılları arasında yaklaşık 80 Milyar Avro bütçe ile yürütülecek olan alanındaki dünyanın en büyük hibe programı Ufuk 2020 kapsamında sektörler arası ve uluslararası işbirlikleri temelinde araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Ülkemiz Ufuk 2020 Programı'na Avrupa Birliği (AB) Üye Ülkeleri ile eşit hak ve statüde katılım sağlamaktadır. Ufuk 2020 Programı sadece Üniversiteler ve akademik kuruluşlar için değil, sanayi sektörü ve KOBİ'ler için de önemli fırsatlar sunmaktır. Ufuk 2020 Programı'ndan sanayi kuruluşları, KOBİ'ler sivil toplum örgütleri, üniversiteler, araştırma kuruluşları, kamu kuruluşları, bireysel araştırmacılar faydalanabilmektedir.

Ufuk 2020 Programı'na katılım sayesinde firmalarımızın, hedef pazarlarındaki müşteri, tedarikçi ya da uluslararası paydaşları ile işbirlikleri desteklenmektedir. Bu doğrultuda, özel sektörümüzün yeni piyasalara etin erişimlerini sağlayan ve ihracat potansiyelini arttıran araştırma ve inovasyon projelerinin hayata geçirilmesi mümkün olmaktadır. Program kapsamında dahil olunan projelerin araştırma ve inovasyon giderleri %87.5 ile %125 arasında değişen oranlarda ve ön ödemeli olarak finanse edilebilmektedir.

Ayrıca Ufuk 2020 Programı kapsamında, yenilikçi KOBİ'lerin finansmana daha kolay erişimini sağlamak amacıyla entegre ve tamamlayıcı finansal araçlar ve danışmanlık hizmetlerini de içeren “InnovFin-Yenilikçiler için AB Finansmanı” Programı oluşturulmuştur. Avrupa Yatırım Fonu (EIF-European Investment Fund) ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) arasında 16 Mart 2016 tarihinde yapılan anlaşma çerçevesinde, önümüzdeki iki yıllık süre içinde araştırma ve yenilik alanında yenilikçi KOBİ'lere finansal aracılar kullanılarak toplamda 20 milyon Avro kredi sağlanabileceği belirtilmiştir.