Duyurular
MISIR ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ HAKKINDA
Değerli Üyelerimiz,
17.02.2016 13:41

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden odamıza gelen yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları bir yazıya atfen, Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan kayıt sistemi hakkındaki güncel bilgiler paylaşılmıştır.

Yazıda, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın konu hakkında son olarak 16.01.2016 tarihli 2016/43 sayılı kararını yayımladığı, bu karar çerçevesinde söz konusu uygulamanın 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir. Ayrıca, uygulama kapsamına giren ürünlere ait GTİP listelerinin de söz konusu Karar'ın ekinde yer aldığı vurgulanmıştır.

Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı'nın söz konusu uygulamayı yakından takip ettiği, karşılaşılan sıkıntıların ortadan kaldırabilmesini teminen çalışmaların sürdürüldüğü, ihracatçılarımızın da yaşadıkları sorunları Bakanlığa iletmelerinin uygulamanın izlenmesi ve bilgi paylaşımının eksiksiz olması açısından önemli olduğu belirtilmiştir. Diğer taraftan, konunun bir tür pazara giriş engeli olması nedeni ile ihracatçılarımızın karşılaştıkları sorunları, Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubuna ait olan pge@ekonomi.gov.tr e-posta adresine iletmelerinin uygun olacağı ifade edilmiştir.

Uygulama hakkında açıklayıcı bilgiler içeren Bakanlık yazısı (Ek-1) ve bahsi geçen uygulama ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Kahire Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan 07.02.2016 tarihli bilgi notu (Ek-2) ekte sunulmaktadır.

Ek-1: T.C. Ekonomi Bakanlığı Yazısı için tıklayınız.

Ek-2: T.C. Kahire Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Bilgi Notu için tıklayınız.