Duyurular
TURİST REHBERLİĞİ HAKKINDA DUYURU
Değerli Üyelerimiz,
20.11.2015 16:14

19/11/2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 289 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayınlanarak, yürürlüğe girmiştir.

İlgili tebliğde rehberlik hizmeti veren turist rehberlerinin gelir vergisi yönünden vergilendirilmesine ilişkin düzenlenmeler yer almaktadır.

7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist  Rehberliği  Meslek Kanunu kapsamında eylemli veya eylemsiz olarak faaliyette bulunan turist  rehberleri; Gelir Vergisi Kanunu uygulaması yönünden, seyahat  acentaları  ile    ilişkisi  içinde  serbest meslek kazancı mükellefi,  arızi serbest meslek erbabı veya vergiden muaf    serbest    meslek  erbabı olarak    kabul edilmektedir.  Bunlar kendi nam ve hesaplarına faaliyette bulunabildikleri gibi ayrıca seyahat acentalarına bağlı olarak ücretli de çalışabilmektedirler.

Söz konusu meslek mensuplarının vergilendirilmesine yönelik açıklamalar Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 

Tebliğin uygulama esaslarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.gib.gov.tr/289-seri-nolu-gelir-vergisi-genel-tebligi