Duyurular
KOSGEB KOBİ PROJE DESTEK ÇAĞRISI YAYINLANDI
Değerli Üyelerimiz,
27.10.2015 16:04

2015 yılı başında KOSGEB tarafından yayınlanan “Kobi Proje Destek Çağrısı'na” yapılan yoğun başvuru ve işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda, 2 yeni projenin teklif çağrısı 19 Ekim 2015 tarihinde yeniden başlamıştır.

·         KOBİ'lerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi

·         KOBİ'lerde Markalaşmaya Geçiş”

konu başlıklarında söz konusu proje teklif çağrıları kapsamında işletmelerin hazırlayacakları projelere 55 Milyon TL'lik bir destek sağlanması öngörülmektedir.

Proje tekliflerine başvuru 19 Ekim 2015 tarihinde başlamış olup, son başvuru tarihi ise 30 Kasım 2015 saat 23:59 olarak belirlenmiştir.

KOBİ'lerin ekonomideki etkinliklerini attırılabilmesi ve uzun ömürlü olabilmeleri için rekabet güçlerini yükseltmeleri büyük önem arz etmektedir.  Günümüzde yaşanan hızlı değişimler ve yeni gelişmeler KOBİ'lerin fiyat ve kalite düşürme gibi klasik rekabet araçlarıyla rekabet edebilmelerini zorlaştırmıştır. Bu durum işletmelerin rekabet güçlerini ve pazar paylarını arttırabilmesi için kurumsallaşmayı, marka yaratmayı, teknoloji ve yenilikçiliği gündemlerine almalarına sebep olmakta ve işletmeleri kurumsallaşma, markalaşma ve ar-ge faaliyetlerine daha fazla yatırım yapmaya zorlamaktadır.

KOSGEB, işletmelerin kurumsallaşmalarında ve marka yaratma hedeflerinde doğru stratejilere ihtiyaç duydukları gerçeğinden hareketle,  KOSGEB belirlenen başlıklarda sunulacak projeleri yapılan değerlendirme sonunda destekleyerek kurumsallaşma ve markalaşma yönünde gelişmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Projelere KOSGEB veri tabanına kayıtlı aktif olan tüm işletmeler katılabilirken, projelerin süresi en az 6 ay en fazla 24 aydır. Destek üst sınırı ise 150.000-TL'dir.

Kobi Proje Destek Çağrısı hakkında daha detaylı bilgi ve başvuru kılavuzu için tıklayınız.