Duyurular
Odamız Kurum İçi Eğitimleri 2014’de De Başarıyla Sürdürüldü
BODTO Personeli, Genel Sekreter Prof.Dr. Fuat Önder öncülüğünde kurumsallaşma ve işlerin kalite ve %100 üye memnuniyeti hedefi ile sürekliliği için
06.01.2015 15:49

Temmuz 2014'den itibaren her hafta Çarşamba sabahları “Birim Yöneticileri” toplantıları başlatılmış ve devam eden aylarda ise “Birim Sunumları” gerçekleştirilmeye devam edilmiştir.

Odamızın 2014 yılı Stratejik Planında yer alan “1.1. Stratejik Amaç: BODTO Çalışanlarının Kurumsal Kültürünü Geliştirmek” amacı altındaki hedeflerine uygun olarak birimlerinde “Süreç Yönetimi” uygulamalarını başlatmıştır. Bu kapsamda organizasyon şemasında yer alan Genel Sekreterlik, Mali ve İdari İşler, Ticaret Sicil, Oda Sicil, Dış Ticaret Araştırma Eğitim ve Proje, Halkla İlişkiler ve İletişim Birimleri içinde yer alan birim süreçleri ile ilgili sunumlar personellerin kendileri tarafından yapılmış ve diğer tüm personelde dinleyici olarak toplantılara katılmışlardır.

28 Ekim'de Genel Sekreterlik Birimi Sunumu
05 Kasım'da Oda ve Ticaret Sicil Birim Sunumları
12 Kasım'da Mali ve İdari İşler Birim Sunumu
26 Kasım'da Dış Ticaret Araştırma Eğitim ve Proje Birim Sunumu
10 Aralık'da Halkla İlişkiler ve İletişim BirimSunumu

Personellerin üyelerimiz için yapılan tüm çalışmaların en başından sonuna kadar geçen süreçte yürüttüğü faaliyetler konusunda detaylı bilgi sahibi olması sağlanmıştır. Bu toplantılar ve eğitim sunumları devam ederken yıl boyunca personel “Süreç Yönetimi, Problem Çözme Teknikleri, Entegre Yönetim Sistemi İç Tetkiki vb.” kalite eğitimleri ile uygulamalarını Genel Sekreter Prof.Dr. Fuat Önder'den almışlardır.
Yılın son üç ayında ise, “BODTO Ortak Süreçleri” (Depo, Web Sayfası, Dergi, BODTO Eğitim Merkezi vb…) oluşturularak birimler arasında personelin birlikte yaptığı işler dokümante edildi ve uygulanmaya başlandı. Böylece belirli işlerin “süreç sorumluları” kendi süreçlerindeki iki yada üç çalışan ile birlikte “PUKO” döngüsü metodlarıyla işlerini yönetmeye başladılar. 2015 yılında ise eğitim tabanlı bu uygulamalar BODTO Entegre Yönetim Sistemi içinde yer alacak ve çıktıları diğer veri tabanları ile birlikte performans değerlendirmesinde kullanılacaktır. Bu çalışmaların sonunda personel performans değerlendirme ödülü alacak olup, 2014'ün “Kalite Takımı” olarak ise, Mali İdari İşler alt süreci olarak “Destek Hizmetler Süreci” seçilmiştir.