Şahıs Merkez Nakli
Kuruluş işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 
Şahıs Merkez Nakli
- Ticaret sicili Müdürlüğüne dilekçe
- Ticaret odası başkanlığına dilekçe
- TC Kimlik Numarası (Yabancı ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası) belirtilmelidir,
- Şahıs Yabancı uyruklu ise noterden onaylı 2 adet pasaport tercümesi,
- Şahsın 2 adet vesikalık fotoğrafı,
- Noterden çıkarılmış iki adet işletme ünvanı altında imza tescil beyannamesi (3 imza içermeli),
-T.S.Y. 111.maddesine göre belge ve dosyasının tasdikli örneği ve bir suret fotokopisi
-1 adet oda kaydı için kira kontratı fotokopisi
-1 adet oda kaydı için oda kayıt beyannamesi
- 2 adet vergi levhası fotokopisi
Şahıs Şirket