Denizcilik ile İştirak Eden Şahıs Evrakları
Tescil işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link:
http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/
 
Denizcilik ile iştirak eden şahıs firmaları için;
Gerekli Evraklar
1) Birinci sınıf deftere tabi olmak
2) Ticaret sicili Müdürlüğüne dilekçe 1 adet,
3) 1 adet İşletme ünvanı altında imza beyannamesi (3 imza içermeli, işletmeye ait bilgilere yer verilmesi halinde mersis üzerinden doldurulmuş taahhütnamedeki bilgiler ile aynı olmalıdır)
4) 1 adet Mersis üzerinden doldurulan Taahhütname çıktısı imzalanarak verilmelidir.(Taahhütnamenin noter tasdiki gerekmemektedir.)
5) TC Kimlik Numarası (Yabancı ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası) belirtilmelidir,
6) Şahıs Yabancı uyruklu ise noterden onaylı 1 adet pasaport tercümesi,
7) Şahsın 1 adet vesikalık fotoğrafı,
8) Vergi levhası fotokopisi 1 adet

Şahıs Şirket