Şahıs Tescil
Kuruluş işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

GERÇEK KİŞİLER

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK m.12)
Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan  ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

 
 Şahıs Tescili İçin Gerekli Evraklar
1) Birinci sınıf deftere tabi olmak
2) Ticaret sicili Müdürlüğüne dilekçe
3) Ticaret odası başkanlığına dilekçe
4)TC Kimlik Numarası (Yabancı ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası) belirtilmelidir,
5) Şahıs Yabancı uyruklu ise noterden onaylı 2 adet pasaport tercümesi,
6) Şahsın 2 adet vesikalık fotoğrafı,
7) 2 adet vergi levhası fot.
8) 2 adet yevmiye defterinin ön sayfa fot.
9) Oda kaydı için kira kontratı fot.
10) Oda kaydı için oda kayıt beyannamesi
11) 2 adet İşletme ünvanı altında imza beyannamesi (3 imza içermeli, işletmeye ait bilgilere yer verilmeli ve mersis üzerinden doldurulmuş taahhütnamedeki bilgiler ile aynı olmalıdır)
12) Gerçek kişi firmaların kuruluşlarında firma sermayesi en az 100 TL olarak belirtilmeli, 5.000 TL üzeri sermaye beyan edilmesi durumunda belirtilen rakamın tespitine ilişkin Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir faaliyet raporu ve faaliyet belgesi veya banka dekontu
 
DİKKAT! Gerçek kişi firmaların (Şahıs firmaları) kuaför, berber faaliyeti yanında manikür -pedikür salonu, cilt bakımı, saç tasarımı, kıraathane işletmeciliği şeklindeki faaliyet konuları esnaf faaliyeti olduğundan Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Odasına kayıt yapılamamaktadır.
Şahıs Şirket