BODTO Haberleri
Muğla Üni. ile Kamu Kurum-Kuruluşları Çalıştayda bir araya geldi
Bodrum Ticaret Odası ile Muğla Üniversitesi işbirliğinde Bodrum’da Belediyelerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirildi.
28.12.2010 08:38

Yörenin eğitim beklentileri ve olanaklarını belirlemek ve bunları Muğla Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirme olanaklarını araştırmak amacıyla düzenlenen çalıştaya Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Rektör Yardımcısı Ali Osman Gündoğan, Öğretim Görevlisi Zekeriya Bingöl, Turizm İşletme Yüksek Okulu Müdürü Ercan Baldemir, Su Ürünleri Fakültesinden Ali Türken, Edebiyat Fakültesi Dekanı Pervin Çapar, Güzel Sanatlar Fakültesinden Erol Turgay katıldı.

Bodrum Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut S. KOCADON yaptı. Kocadon konuşmasında; Muğla Üniversitesi'nin Bodrum'a gösterdiği ilgiye teşekkür etti ve “2005 yılından itibaren misyon ve vizyonumuzu değiştirerek Bodrum'a hizmet yapmak için hızlı adımlar atıyoruz. Bu çalıştayda da BODTO olarak imkânlarımızı zorlayarak en üst noktada katkı vermeye hazırız” dedi. BODTO Başkanı'ndan sonra söz alan Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar toplantıya katılanların Bodrum'un öncüleri olduğunu belirterek sözlerine başladı ve toplantıyı düzenleyerek Üniversite ile çalışmayı kabul eden, başta Bodrum Ticaret Odası olmak üzere, belediyelere ve sivil toplum örgütlerine teşekkür etti. Mansur Harmandar konuşmasında; “Üniversitelerin 3 temel görevi vardır. Bunlardan birisi eğitim öğretimdir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alandaki beyinleri yetiştirmektir. Üniversitelerin bir diğer görevi bilimsel araştırmalar yapmak ve ülkenin önündeki yapılması gereken akademik ve bilimsel çalışmaların önünü açmak ve ülkedeki bütün potansiyeli, gerek insani gerekse yer altı ve yerüstü servetlerini kültür düzeyini en üst seviyelere çıkarmaktır. Üniversitelerin üçüncü görevi halka hizmettir. Dünyada olup biten her şey üniversiteler tarafından takip edilir öğrenilir ve ülkenin hizmetine sunulur. Bu nedenle bugün üniversitemizden rektör yardımcılarımız, dekanlarımızın önemli bir çoğunluğu, konuyla ilgili yüksek öğretim kurumu müdürlerimizin önemli bir çoğunluğu aramızdadır. Bodrum bizim için son derece önemlidir. Bugün burada yapılan çalıştay Türkiye'de yapılan ilk çalıştay olması bakımından da çok önemlidir. Görev alan herkesi içtenlikle kutluyorum. Bugün burada Bodrum'a yön veren kuruluşlar bize Bodrum'u tanıtacaklar ve bizden beklentilerini sunacaklar. Biz de Muğla üniversitesi olarak bu konuda her türlü katkıya hazırız. Burada bir güzel sanatlar fakültemiz var. Gerekirse Bodrumun potansiyeline göre, istek ve algılarına göre her alanda işbirliği yapacağız. Denizcilik Yüksek Okulu açma gibi bir sevdamız var. Ama nerede olacağı henüz belli değil” dedi.

Konuşmaların ardından BODTO, Bodrum Belediyesi, Mumcular Belediyesi, Gümüşlük Belediyesi, Deniz Ticaret Odası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi, Gemi Mühendisleri Odası, Mali Müşavirler Odası, TÜRSAB, BODER, BESİAD, BOSİAD, Denizciler Derneği, BOSAV, Bodrum Rotary Kulübü, Bodrum Sağlık Vakfı, SMMM ve Bodrum'a Üniversite kazandırma derneği yetkilileri Üniversiteden gelen hocalara birer sunum yaptı.

Muğla Üniversitesi ile yapılabilecek çalışma olanaklarını, beklentilerini ve üniversiteye sunabilecekleri imkanların anlatıldığı sunumlardan sonra Moderatörlüğünü Eğitmen, Gazeteci-Yazar Hamdi Topçuoğlu'nun yaptığı beyin fırtınası gerçekleştirildi. Toplantının sonunda söz alan Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, “Buraya geldiğimizde Bodrum'u çok iyi tanımıyordum bu çalışmadan sonra daha iyi tanımış oldum. Burada sunum yapan ve Bodrum'u temsil eden arkadaşlarımın hepsi çok güzel dolu dolu, ciddi, samimi ve gerçekçi düşüncelerini söylediler. Rektör adayı olarak çalıştığım sürelerde Piri Reis'in torunları olarak Muğla Üniversitesinde denizciliği ihmal ettiğimizi söyledim. Denizcilik konusu, Denizcilik Yüksek Okulu ve Yat konusu, yat işletmeciliği, yat yapımı ve yat yönetimi konuları bizim için son derece önemli. Bir marka haline gelebileceğimiz kanaatindeyim. Bodrum merkezde yer alan okulumuzu yeniden rehabilite ederek en kısa zamanda faaliyete geçirerek Bodrum'da bir sürekli eğitim merkezi oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

Toplantı sonunda çalıştaydan çıkan sonuçların hızla hayata geçirilmesi için bir sekreterya oluşturuldu. Muğla Üniversitesi Rektörü Mansur Harmandar, Gazeteci yazar Hamdi Topçuoğlu'nu sekreterya olarak görevlendirdi. Muğla üniversitesini temsilen Dekan Volkan Coşkun ve Muğla Üniversitesinin idari yapılandırmasından sorumlu Doç. Dr. Tuncer Asmakurtlu görevlendiren Rektör, Bodrum'dan Bodrum Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı H.Rüştü Tezcan, BODTO Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Eyinç, BESİAD Başkanı Cenk Sezgin, BOSAV Yönetim Kurulu Üyesi Erman Aras ve Bodrum Rotary Kulübü Dönem Başkanı Yıldıray Özmen'i oybirliğiyle sekreteryaya atadı. Oluşturulan komite Bodrum'da belirli aralıklarla toplanarak yapılan sunumları değerlendirecek, önerileri başlıklar halinde yazacak, benzer olanları birleştirecek ve bir ay sonra Muğla Üniversitesinde gerçekleştirilecek benzer bir toplantıyla çalışma, Muğla Üniversitesi Rektörlüğü'ne bir rapor halinde sunulacak ve sonuca dayalı çalışmalar başlayacak.

Sunumlar

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü

BESİAD

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Bodrum İlçesinin Eğitim Olanakları Bakımından Muğla Üniversitesi'nden Beklentileri

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (PowerPoint Sunumu)

Gemi Mühendisleri Odası Bodrum İlçe Temsilciliği

Bodrum Sağlık Vakfı - Muğla Üniversitesi Ve Bodrum Yarımadasının Eğitim İşbirliği Engelli Eğitimi Destek Projesi

Gümüşlük Belediyesi - Muğla Üniversitesi ve Gümüşlük Belediyesi Eğitim İşbirliği

BOSAV- Muğla Üniversitesi Ve Bosav İşbirliği Olanakları

BOSAV - Muğla Bölgesi Yatçılık Faaliyetleri

BOSAV - Somut Beklentiler ve Olası Katkılar

BOSAV - STS Bodrum

BOSAV - Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı

Mumcular Belediyesi - Yöremizin  Eğitim Beklentileri ve Olanaklarını Belirlemek ve bunları Üniversite İşbirliği  ile  Realize Etme Olanaklarını Araştırmak

Bodrum Deniz Ticaret Odası

BOSİAD - Bodrum  / Muğla Üniversitesi İşbirliği Olanakları

BODER - Turizm Eğitimi

Bodrum Rotary Klubü - Toplum Liderleri Geliyor

Gümüşlük Belediyesi - Muğla Üniversitesi ve Gümüşlük Belediyesi Eğitim İşbirliği (Powerpoint Sunum)

Yalıkavak Belediyesi

TÜRSAB

Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası

Bodrum Ticaret Odası - Muğla Üniversitesi – Bodrum  Yarımadası İşbirliği Çalıştayı