BODTO Haberleri
Tekel ruhsatı işlemlerine ilişkin duyuru
TAPDK tarafından 2003 – 2009 yılları arasında düzenlenen ve halen geçerliliğini korumakta olan TAPDK satış belgeleri için 04 – 29 Ocak 2010 tarihleri arasında 2010 yılı süre uzatım işlemi yaptırılması gerekmektedir.
14.01.2010 15:11

Kurumdan belge almış satıcıların 2010 yılı satış belgesi süre uzatım işlemleri ile tütün mamulü ve/veya alkollü içki satış faaliyetleri esnasında uymaları gereken kurallar konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan açıklama yazıları her bir satıcının satış yeri adresine gönderilmiştir.

Bilindiği üzere, Ocak 2010 ayı zarfında süre uzatım işlemi yaptırılmayan satış belgeleri; 01.02.2010 tarihi itibariyle askıya alınacak, belgenin askıda olduğu dönemde tütün mamulü ve/veya alkollü içki tedarik edilmesi veya satışa sunulması mevzuata aykırılık oluşturacak ve Nisan ayı sonuna kadar işlem yaptırılmaması halinde doğrudan iptal edilecektir.

Bu itibarla, yürürlükteki mevzuatta yer alan yaptırımlara maruz kalmanızdan doğabilecek mağduriyetin oluşmaması için, 2010 yılı süre uzatım işlemini aşağıda yer alan açıklamaları dikkatle okuduktan sonra ve açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirmenizi önemle rica ederiz.

I- TAPDK tarafından 2010 yılı için belirlenen ve sayfanın altında belirtilen işlem bedelini, Ziraat Bankası şubelerinde kullanıma açılmış bulunan “TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranı” vasıtası ile, havale ücreti vs. isimler altında herhangi bir masraf ödemeksizin ve Kurum sicil numaranızı beyan ederek Kurum hesabına yatırınız. İşlem bedellerinin tahsilatı konusunda hiçbir kişi yada kuruma yetki verilmemiş olup, ödemelerinizi mutlak surette Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla gerçekleştiriniz.

TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında “Yeni Başvuru” ve “Süre Uzatım İşlemi” olmak üzere 2 farklı tahsilat seçeneği yer almaktadır. İşleminizin doğru bir şekilde sonlandırılabilmesi için Bankada görevli memuru “tahsilatın mutlak surette Süre Uzatım İşlemi seçeneğinden yapılması gerektiği” konusunda uyarınız.

Süre uzatım işlemi bedelini kesinlikle havale veya EFT gibi yollarla yada Ziraat Bankası şubelerindeki TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranının yeni başvuru bölümünden, diğer bir değişle TC kimlik numaranızı veya vergi numaranızı beyan ederek ödemeyiniz. Aksi taktirde işlem bedelini Kurum hesabına yatırmış olsanız dahi mevcut belgeniz iptal duruma düşecektir.

II- İşyeri adresinize gönderilen bilgilendirme yazısında yer alan başvuru formunu doldurduktan sonra üyesi bulunduğunuz meslek odasından temin edeceğiniz üyelik yazısını forma ekleyiniz ve gönderi zarfının üzerine “SÜRE UZATIM İŞLEMİ BAŞVURUSU” yazdıktan sonra ilinizdeki Yetkili Odaya teslim ediniz veya posta yoluyla “PK:37 Emek / ANKARA” adresine gönderiniz. Banka dekontlarının sizde kalması gerekmekte olup, gönderilmemesini rica ederiz.

Kurumumuz adına satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş olan odaların listesini internet (www.tapdk.gov.tr) sitemizin ana sayfasında bulabilirsiniz.

Söz konusu posta kutusu (PK. 37 Emek /Ankara) yalnızca satıcıların süre uzatım işlemi başvuru evrakını gönderebilmelerini sağlamak üzere tahsis edilmiş olup, diğer başvurularınız için Kurumun resmi yazışma adresini kullanmanız gerekmektedir. Bu hususa riayet edilmemesinden doğabilecek sorumluluk tamamen göndericiye aittir.

III- Belirlenen süre zarfında süre uzatım işlemini usulüne uygun olarak tamamlamanız halinde, adınıza yeni bir belge düzenlenmesine yada belgenizin üzerine belirleyici bir işaret eklenmesine gerek kalmaksızın geçerliliğini koruyacağını göz önünde bulundurarak mevcut belgenizi muhafaza ediniz.

2010 yılında düzenlenecek yeni satış belgeleri ile 2003-2009 yılları arasında düzenlenen satış belgelerinin süre uzatım işlemleri için tahsil edilecek bedeller Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından alınan ve 31.12.2009 tarihli, 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 09.12.2009 tarihli, 5134 sayılı Karar ile belirlenmiş olup, söz konusu bedeller aşağıda belirtilmiştir.

2010 YILI İÇİN BELİRLENEN BEDELLER

PERAKENDE SATICILAR
İl merkezi veya Büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyet gösterenler……….………. 148 TL
İlçe merkezlerinde faaliyet gösterenler……………………………………………………90 TL
Diğer mahallerde (belde ve köylerde) faaliyet gösterenler………………………………..28 TL

AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATICILARI
İl merkezi veya Büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyet gösterenler……… ……….. 600 TL
İlçe merkezlerinde faaliyet gösterenler……………………………………………………219 TL

TOPTAN SATICILAR
İl merkezi ve Büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyet gösterenler………… ………1.515 TL
Birden fazla yerde dağıtım yapanlar……………………………………………............. 2.289 TL

İlçe merkezlerinde faaliyet gösterenler…………………………………………………... 600 TL
Birden fazla yerde dağıtım yapanlar……………………………………………………… 910 TL

Bilindiği üzere 4207 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin yedinci fıkrası “Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin satışı yapılamaz.” şeklinde düzenlenmiştir. Anılan Kanun maddesinde yer alan hizmet verilen yer kavramı “doğrudan hizmetin verildiği mekanlar ve/veya açık alanlar ile müstakil olarak bu hizmetin verildiği yapılar, yapıların eklenti ve bahçeleri” şeklinde değerlendirilmekte olup, bu çerçevede (üniversite kampus alanları içi ve sağlık kurumlarının bahçeleri de dahil olmak üzere) hizmet verilen yer tanımı içinde kalan yerlerde tütün mamulü satışı yapılması satış belgesinin iptaline neden olacağından, bu yerlerde faaliyet gösterenlerin tütün mamulü satışı yapmamaları ve 2010 yılı süre uzatım işlem bedelini yatırmamaları gerekmektedir.

Adres yada satıcılık türü değişikliği talebiniz varsa, önce mevcut belgeniz için 2010 yılı süre uzatım işlem bedelini Kurum hesabına yatırmanız, ardından ilinizdeki yetkili odaya şahsen başvuru yapmanız gerekmektedir.

Kurumumuz tarafından Ziraat Bankası şubelerinin ve satıcıların ayrı ayrı bilgilendirilmesine rağmen 2010 yılı süre uzatım işlem bedelinin (T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek) yeni belge başvuru bedeli gibi ödenmesi edilmesi halinde, satıcıların hatalı yapılan ödemeye ilişkin dekont ile birlikte illerindeki Yetkili Odaya şahsen başvuruda bulunmaları ve gerekli düzeltmenin yapılmasını sağlamaları gerekmekte olup, aksi halde süre uzatım işlem bedelini yatırmış olsalar dahi satış belgeleri önce askıya alınacak, ardından iptal duruma düşecektir.

Kurumumuz tarafından Ziraat Bankasına yapılan başvuru gereği, Kurum hesabına yatırılan paralar için iptal işlemi yapılmaması gerekmekte olup, iadeler ancak Kurumumuz tarafından yapılabilmektedir. Bu nedenle bedel ödemelerinde özellikle dikkatli olunuz. Kurum hesabına fazladan yatırılan bedellerin iadesi konusunda bedeli yatıran kişi tarafından doğrudan Kurum merkezine dilekçe ile başvuruda bulunulması zorunludur. Başvuru dilekçesinde iade talebinin gerekçesinin açık şekilde belirtilmesi, iadenin yapılması talep edilen uluslararası banka hesap numarası (IBAN) ve hesabın kimin adına olduğu bilgilerine yer verilmesi, ayrıca ödemeye ilişkin dekontun asıl suretinin dilekçe ekinde gönderilmesi gerekmektedir.

TAPDK

İlgili dosyalar

Tütün mamulleri, alkol ve alkollü içki perakende satıcılarının uyması gereken kurallar

Satış belgesi düzenlemeye yetkli oda listesi – TOBB

Satış belgesi düzenlemeye yetkli oda listesi – TESK

Tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerin toptan ve perakende satışı ile satış belgelerine ilişkin yönetmelik

2010 yılı satış belgesi bedellerine ilişkin karar

Alkol ve alkollü içkiler piyasasına ilişkin kamuoyu duyurusu

Örnek Süre Uzatım İşlemi Başvuru Formu