A.Ş. Şube Kapanışı

Tescil işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link:
http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/


ŞUBE KAPANIŞ

1-Dilekçe Ticaret Sicili Müdürlüğüne (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten
 
imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
 
2-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe

3-2 adet noter tasdikli şube kapanışı ile ilgili yönetim kurulu kararı   
Şube