Şahıs Şube Açılışı
Kuruluş işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 
Şahıs şube açılışı
1- Ticaret sicili Müdürlüğüne dilekçe,
2- Ticaret odası başkanlığına dilekçe,
3- Şahıs Yabancı uyruklu ise noterden onaylı 2 adet pasaport tercümesi,
4- 2 adet İşletme ünvanı altında imza beyannamesi (3 imza içermeli, işletmeye ait bilgilere yer verilmeli ve mersis üzerinden doldurulmuş taahhütnamedeki bilgiler ile aynı olmalıdır)
5- T.S.Y. 120.mad. göre belge ve dosyasının tasdikli örneği ve bir suret fotokopisi,
6- TC Kimlik Numarası (Yabancı ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası) belirtilmelidir,
7- 1 adet oda kaydı için kira kontratı fotokopisi,
8- 1 adet oda kaydı için oda kayıt beyannamesi,
 
Şube