BASIN BÜLTENLERİ
BODTO Kuruluşunun 38. Yılını Kutladı
Tarih: 29 Mayıs 2015 Cuma 09:48

BODTO BASIN BÜLTENİ


29 Mayıs 2015


 


BODTO Kuruluşunun 38. Yılını Kutladı!


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Anayasanın 135. Maddesinde düzenlenen kamu kurumu niteliğinde, idari, temsili ve istişari bir kısım fonksiyonlar üstlenmiş, kamu tüzel kişiliğine sahip meslek üst kuruluşudur. Bodrum Ticaret Odası (BODTO), hedef kitlesi tüccar ve sanayiciler olan, Bodrum Yarımadası’ında özel sektörün en üst düzeyde ve tek yasal temsilcisidir. Bodrum Ticaret Odası, TOBB’nin 1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı kanun hükümlerine tabi olup, tüm faaliyetlerini bu kanun hükümlerine göre yürütmektedir. Kuruluş tarihi ise 27 Mayıs 1977’dir.


İlk önce Milas ilçesinde yürütülen Ticaret Sicil işlemleri, 1980 yılında T.C Adalet Bakanlığı’nın izin ve oluruyla Bodrum’da yürütülmeye başlanmıştır. Kanun gerekliliği olarak Ticaret Sicil işlemlerinin Bodrum’da gerçekleştirilmesiyle, Bodrum Ticaret Odasının hizmet verdiği üye kapasitesi de Bodrum’un ticari yapısının da gelişmesiyle artmıştır. İlk kuruluşunda bir personel ile 25-30 üyeye hizmet vermekte olan BODTO, kurumsal yönetişim içerisinde 5 birimde 27 personel ile yaklaşık 6.000 üyeye hizmet verir duruma gelmiştir.


Kurulduğu günden bugüne birçok kamusal fayda sağlayan, üye hakları ve yörenin refahı için çalışmalar yapan BODTO, 2005 yılından beri 7 tanesi mali destekli olmak üzere 16 proje geliştirdi ve Bodrum’da en fazla proje desteği alan kurum oldu. , 2009’dan bu yana ise 132 eğitim ile 7915 kişilik kişiye eğitim hizmeti verdi.


BODTO 2007 yılından beri TOBB'nin akredite odası olmanın da gururunu yaşamakta. Akreditasyon kısaca; kabul görmüş kriterlere göre hizmet sunma, yapılan işte yetkinliğin ispat edilmesi olarak açıklanabilir.  BODTO ayrıca 3 yılda bir gerçekleşen Akreditasyon denetimleri sırasında 2013 yılında ülke genelinde en yüksek puanı alan Oda oldu.


Büyük Başarılara ve İlklere İmza Atan BODTO 38 Yaşında


BODTO bugüne kadar birçok ilke imza atmanın da haklı sevincini yaşadı. Bu ilklerden bazıları şu şekilde:


×           Bodrum’da stratejik planlama yapan ilk kurum BODTO (2010)


×           İngiliz Ticaret Odaları tarafından akreditasyon sisteminde model olarak incelenen ilk Oda (2009)


×           Türkiye’nin ilk 10 küme projesi-ilçe düzeyindeki ilk kümelenme çalışması yürüten Oda BODTO (2007-2009)


×           Türkiye’de ilk bölge genelini kapsayan işyeri envanter çalışması yapan Oda (2006)


×           Muğla İl genelinde kalite çalışmalarını ilk başlatan Oda BODTO (2006)


Muğla ilinde ilk, Ege Bölgesinde ise üçüncü akredite Oda olan BODTO, 27 Mayıs 2015 tarihinde 38. yılına girmiş olmanın gururunu ve sevincini yaşadı. 28 Mayıs Perşembe günü meclis toplantısı öncesinde, BODTO yönetimi, meclis üyeleri, personeli ve basın mensuplarının katılımı ile 38. yaş pastası kesilerek bu gurur ve sevinç paylaşıldı. Toplantıda Meclis Başkanı İlhan Ersan ve Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon eski meclis başkanları ile Yönetim Kurulu başkanlarının isimlerini okuyarak tüm hizmeti geçenlere teşekkür etti ve onlar adına birlikte 38. Yıl kutlama pastası kestiler. BODTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Fuat Önder ise bu kutlama gününde yaşadığı mutluluğu dile getirerek bundan sonra görevde olanların da başarıları devam ettirerek “ilk”leri sürdüreceğini söyledi.


 

Diğer Basın Bültenleri